اوقات شرعی به افق امام تقی
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
اوقات شرعی امام تقی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق امام تقی

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
اوقات شرعی خرداد ماه به افق امام تقی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4105:2212:2916:1819:3619:5720:5323:39
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4006:2113:2917:1820:3720:5721:5400:38
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:3907:2114:2918:1821:3821:5822:5501:38
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:3808:2015:2919:1822:3822:5923:5602:38
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:3709:2016:2920:1823:3900:0000:5703:38
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:3610:1917:2921:1800:4001:0101:5804:38
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:3611:1918:3022:1901:4102:0102:5905:38
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:3512:1819:3023:1902:4103:0204:0006:38
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:3413:1820:3000:1903:4204:0305:0107:38
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:3314:1721:3001:1904:4305:0306:0208:38
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3315:1722:3002:1905:4306:0407:0209:38
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3216:1723:3003:2006:4407:0508:0310:38
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3217:1700:3004:2007:4408:0509:0411:38
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3118:1601:3105:2008:4509:0610:0512:38
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3119:1602:3106:2009:4610:0711:0613:38
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3020:1603:3107:2010:4611:0712:0614:38
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3021:1604:3108:2111:4712:0813:0715:38
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:2922:1505:3109:2112:4713:0814:0816:38
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:2923:1506:3110:2113:4814:0915:0817:38
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:2900:1507:3211:2114:4815:0916:0918:39
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:2901:1508:3212:2115:4916:1017:0919:39
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:2802:1509:3213:2216:4917:1018:1020:39
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:2803:1510:3214:2217:5018:1119:1021:39
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:2804:1511:3215:2218:5019:1120:1122:39
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:2805:1512:3316:2219:5020:1221:1123:39
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:2806:1513:3317:2320:5121:1222:1200:39
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:2807:1514:3318:2321:5122:1223:1201:40
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:2808:1515:3319:2322:5123:1300:1202:40
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:2809:1616:3420:2323:5200:1301:1303:40
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:2810:1617:3421:2300:5201:1302:1304:40
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:2911:1618:3422:2401:5202:1303:1305:40