اوقات شرعی به افق امام تقی
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
اوقات شرعی امام تقی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق امام تقی

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
اوقات شرعی خرداد ماه به افق امام تقی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:4105:2212:2916:1719:3619:5720:5323:39
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:4006:2113:2917:1820:3720:5721:5400:38
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:3907:2114:2918:1821:3821:5822:5501:38
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:3808:2015:2919:1822:3822:5923:5602:38
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:3709:2016:2920:1823:3900:0000:5703:38
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:3710:1917:2921:1800:4001:0001:5804:38
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:3611:1918:2922:1901:4002:0102:5905:38
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:3512:1819:3023:1902:4103:0204:0006:38
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:3413:1820:3000:1903:4204:0305:0107:38
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:3414:1821:3001:1904:4205:0306:0108:38
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:3315:1722:3002:1905:4306:0407:0209:38
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:3216:1723:3003:2006:4407:0508:0310:38
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:3217:1700:3004:2007:4408:0509:0411:38
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:3118:1601:3105:2008:4509:0610:0512:38
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:3119:1602:3106:2009:4510:0711:0513:38
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:3020:1603:3107:2010:4611:0712:0614:38
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:3021:1604:3108:2111:4712:0813:0715:38
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:3022:1505:3109:2112:4713:0814:0716:38
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:2923:1506:3110:2113:4814:0915:0817:38
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:2900:1507:3211:2114:4815:0916:0918:39
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:2901:1508:3212:2115:4916:1017:0919:39
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:2802:1509:3213:2216:4917:1018:1020:39
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:2803:1510:3214:2217:4918:1119:1021:39
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:2804:1511:3215:2218:5019:1120:1122:39
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:2805:1512:3316:2219:5020:1221:1123:39
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:2806:1513:3317:2320:5121:1222:1200:39
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:2807:1514:3318:2321:5122:1223:1201:39
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:2808:1515:3319:2322:5123:1300:1202:40
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:2809:1616:3420:2323:5200:1301:1303:40
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:2810:1617:3421:2300:5201:1302:1304:40
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:2911:1618:3422:2401:5202:1303:1305:40