اوقات شرعی به افق آبروان
امروز : جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
اوقات شرعی آبروان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق آبروان

شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
اوقات شرعی خرداد ماه به افق آبروان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:3805:2012:2716:1619:3419:5520:5223:36
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:3706:1913:2717:1620:3520:5621:5300:36
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:3707:1914:2718:1621:3621:5622:5401:36
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:3608:1815:2719:1622:3722:5723:5502:36
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:3509:1716:2720:1623:3723:5800:5603:36
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:3410:1717:2721:1700:3800:5901:5604:36
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:3311:1618:2722:1701:3902:0002:5705:36
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:3212:1619:2823:1702:3903:0003:5806:36
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:3213:1620:2800:1703:4004:0104:5907:36
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:3114:1521:2801:1704:4105:0206:0008:36
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:3015:1522:2802:1805:4106:0207:0109:36
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:3016:1523:2803:1806:4207:0308:0210:36
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:2917:1400:2804:1807:4308:0409:0211:36
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:2918:1401:2905:1808:4309:0410:0312:36
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:2819:1402:2906:1809:4410:0511:0413:36
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:2820:1303:2907:1910:4411:0612:0514:36
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:2721:1304:2908:1911:4512:0613:0515:36
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:2722:1305:2909:1912:4613:0714:0616:36
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:2623:1306:2910:1913:4614:0715:0717:36
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:2600:1307:3011:2014:4715:0816:0718:36
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:2601:1308:3012:2015:4716:0817:0819:36
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:2602:1309:3013:2016:4717:0918:0820:37
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:2603:1310:3014:2017:4818:0919:0921:37
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:2504:1311:3015:2018:4819:1020:0922:37
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:2505:1312:3116:2119:4920:1021:1023:37
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:2506:1313:3117:2120:4921:1022:1000:37
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:2507:1314:3118:2121:4922:1123:1101:37
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:2508:1315:3119:2122:5023:1100:1102:37
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:2509:1316:3220:2223:5000:1101:1103:38
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:2610:1317:3221:2200:5001:1202:1204:38
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:2611:1318:3222:2201:5002:1203:1205:38