اوقات شرعی به افق یونسی
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
اوقات شرعی یونسی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق یونسی

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
اوقات شرعی خرداد ماه به افق یونسی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:5005:2912:3316:1919:3719:5720:5323:44
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:4906:2813:3317:1920:3820:5821:5400:44
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:4807:2814:3318:2021:3921:5922:5501:44
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:4808:2715:3319:2022:3923:0023:5502:44
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:4709:2716:3320:2023:4000:0000:5603:43
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:4610:2617:3321:2000:4101:0101:5704:43
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:4511:2618:3322:2001:4202:0202:5805:43
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:4512:2519:3423:2002:4203:0303:5906:43
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:4413:2520:3400:2103:4304:0305:0007:43
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:4314:2521:3401:2104:4305:0406:0108:43
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:4315:2422:3402:2105:4406:0507:0109:43
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:4216:2423:3403:2106:4507:0508:0210:43
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:4217:2400:3404:2107:4508:0609:0311:43
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:4118:2301:3505:2108:4609:0610:0412:43
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:4119:2302:3506:2209:4610:0711:0413:44
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:4020:2303:3507:2210:4711:0812:0514:44
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:4021:2304:3508:2211:4812:0813:0615:44
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:3922:2305:3509:2212:4813:0914:0616:44
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:3923:2206:3510:2213:4914:0915:0717:44
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:3900:2207:3611:2314:4915:1016:0818:44
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:3901:2208:3612:2315:4916:1017:0819:44
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:3802:2209:3613:2316:5017:1118:0920:44
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:3803:2210:3614:2317:5018:1119:0921:44
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:3804:2211:3615:2318:5119:1220:1022:44
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:3805:2212:3716:2419:5120:1221:1023:45
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:3806:2213:3717:2420:5121:1222:1000:45
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:3807:2214:3718:2421:5222:1323:1101:45
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:3808:2315:3719:2422:5223:1300:1102:45
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:3809:2316:3820:2523:5200:1301:1103:45
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:3810:2317:3821:2500:5301:1302:1204:46
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:3911:2318:3822:2501:5302:1403:1205:46