اوقات شرعی به افق یونسی
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
اوقات شرعی یونسی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق یونسی

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
اوقات شرعی خرداد ماه به افق یونسی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:5005:2912:3316:1919:3719:5820:5323:44
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4906:2813:3317:1920:3820:5821:5400:44
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4807:2814:3318:2021:3921:5922:5501:44
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:4708:2715:3319:2022:4023:0023:5602:43
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4709:2716:3320:2023:4000:0100:5703:43
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4610:2617:3321:2000:4101:0101:5704:43
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4511:2618:3422:2001:4202:0202:5805:43
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:4412:2519:3423:2002:4203:0303:5906:43
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:4413:2520:3400:2103:4304:0305:0007:43
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:4314:2421:3401:2104:4405:0406:0108:43
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:4215:2422:3402:2105:4406:0507:0209:43
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:4216:2423:3403:2106:4507:0508:0210:43
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:4117:2400:3404:2107:4508:0609:0311:43
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:4118:2301:3505:2108:4609:0710:0412:43
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:4019:2302:3506:2209:4710:0711:0513:44
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:4020:2303:3507:2210:4711:0812:0514:44
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:4021:2304:3508:2211:4812:0813:0615:44
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:3922:2305:3509:2212:4813:0914:0716:44
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:3923:2206:3510:2213:4914:0915:0717:44
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:3900:2207:3611:2314:4915:1016:0818:44
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:3901:2208:3612:2315:5016:1017:0819:44
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:3802:2209:3613:2316:5017:1118:0920:44
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:3803:2210:3614:2317:5018:1119:0921:44
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:3804:2211:3615:2418:5119:1220:1022:44
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:3805:2212:3716:2419:5120:1221:1023:45
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:3806:2213:3717:2420:5121:1222:1100:45
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:3807:2314:3718:2421:5222:1323:1101:45
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:3808:2315:3719:2422:5223:1300:1102:45
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:3809:2316:3820:2523:5200:1301:1203:45
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:3810:2317:3821:2500:5301:1302:1204:46
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:3911:2318:3822:2501:5302:1403:1205:46