اوقات شرعی به افق اسکا نلو
امروز : چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی اسکا نلو

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اسکا نلو

پنجشنبه
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
جمعه
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
یکشنبه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
دوشنبه
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
سه شنبه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق اسکا نلو
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸05:0206:3713:2017:0620:0420:2421:1800:33
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸06:0007:3614:2018:0621:0521:2522:1901:33
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸06:5808:3415:2019:0622:0622:2623:2102:32
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸07:5609:3316:2020:0623:0723:2700:2203:32
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸08:5510:3217:2021:0700:0800:2801:2304:31
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸09:5311:3018:2022:0701:0901:3002:2405:31
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸10:5112:2919:1923:0702:1002:3103:2506:31
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸11:4913:2820:1900:0703:1103:3204:2707:30
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸12:4814:2621:1901:0804:1204:3305:2808:30
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸13:4615:2522:1902:0805:1305:3406:2909:30
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸14:4416:2423:1903:0806:1406:3507:3110:29
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:4317:2300:1904:0807:1507:3608:3211:29
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:4118:2101:1905:0908:1608:3709:3312:29
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:3919:2002:1806:0909:1709:3810:3413:28
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:3820:1903:1807:0910:1810:3911:3614:28
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:3621:1804:1808:0911:1911:4012:3715:28
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:3522:1705:1809:0912:2012:4113:3816:27
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:3323:1606:1810:1013:2113:4214:3917:27
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸22:3200:1507:1811:1014:2214:4315:4118:27
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸23:3001:1408:1812:1015:2315:4416:4219:27
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸00:2902:1309:1813:1016:2416:4517:4320:26
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸01:2703:1210:1814:1117:2517:4618:4421:26
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸02:2604:1111:1815:1118:2618:4719:4622:26
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸03:2405:1012:1816:1119:2719:4820:4723:26
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸04:2306:0913:1817:1120:2820:4921:4800:25
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸05:2207:0814:1818:1221:2921:5022:4901:25
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸06:2008:0715:1819:1222:2922:5123:5102:25
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸07:1909:0616:1820:1223:3023:5200:5203:25
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸08:1810:0517:1821:1200:3100:5301:5304:24
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸09:1611:0518:1822:1201:3201:5402:5405:24
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸10:1512:0419:1823:1302:3302:5503:5506:24