اوقات شرعی به افق چویلی
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
اوقات شرعی چویلی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چویلی

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
اوقات شرعی خرداد ماه به افق چویلی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:3805:2212:3216:2419:4320:0421:0323:40
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:3706:2113:3217:2420:4421:0522:0400:40
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:3607:2114:3318:2421:4522:0623:0501:40
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:3508:2015:3319:2422:4623:0700:0602:40
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:3409:2016:3320:2523:4600:0801:0703:40
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:3310:1917:3321:2500:4701:0802:0804:40
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:3211:1818:3322:2501:4802:0903:0905:40
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:3112:1819:3323:2502:4903:1004:1006:40
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:3013:1820:3300:2503:4904:1105:1107:40
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:2914:1721:3301:2604:5005:1106:1108:40
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:2915:1722:3402:2605:5106:1207:1209:40
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:2816:1623:3403:2606:5107:1308:1310:40
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:2717:1600:3404:2607:5208:1309:1411:40
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:2718:1601:3405:2708:5309:1410:1512:40
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:2619:1502:3406:2709:5310:1511:1613:40
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:2620:1503:3407:2710:5411:1512:1614:40
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:2521:1504:3508:2711:5412:1613:1715:40
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:2522:1505:3509:2812:5513:1714:1816:40
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:2423:1506:3510:2813:5514:1715:1817:40
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:2400:1507:3511:2814:5615:1816:1918:40
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:2401:1408:3512:2815:5616:1817:2019:40
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:2402:1409:3613:2816:5717:1918:2020:40
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:2303:1410:3614:2917:5718:1919:2121:40
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:2304:1411:3615:2918:5819:1920:2122:40
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:2305:1412:3616:2919:5820:2021:2223:41
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:2306:1413:3617:2920:5821:2022:2200:41
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:2307:1514:3718:3021:5922:2123:2301:41
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:2308:1515:3719:3022:5923:2100:2302:41
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:2309:1516:3720:3023:5900:2101:2303:41
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:2310:1517:3721:3001:0001:2202:2404:41
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:2311:1518:3722:3102:0002:2203:2405:42