اوقات شرعی به افق چویلی
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
اوقات شرعی چویلی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چویلی

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
اوقات شرعی خرداد ماه به افق چویلی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:3705:2212:3216:2419:4320:0421:0323:40
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:3606:2113:3217:2420:4421:0522:0400:40
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:3507:2114:3318:2421:4522:0623:0501:40
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:3408:2015:3319:2422:4623:0700:0602:40
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:3309:1916:3320:2523:4600:0801:0703:40
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:3210:1917:3321:2500:4701:0802:0804:40
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:3211:1818:3322:2501:4802:0903:0905:40
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:3112:1819:3323:2502:4903:1004:1006:40
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:3013:1720:3300:2603:4904:1105:1107:40
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:2914:1721:3301:2604:5005:1206:1208:40
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:2915:1722:3402:2605:5106:1207:1309:40
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:2816:1623:3403:2606:5107:1308:1310:40
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:2717:1600:3404:2607:5208:1409:1411:40
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:2718:1601:3405:2708:5309:1410:1512:40
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:2619:1502:3406:2709:5310:1511:1613:40
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:2620:1503:3407:2710:5411:1612:1714:40
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:2521:1504:3508:2711:5412:1613:1715:40
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:2522:1505:3509:2812:5513:1714:1816:40
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:2423:1506:3510:2813:5514:1715:1917:40
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:2400:1507:3511:2814:5615:1816:1918:40
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:2401:1408:3512:2815:5616:1817:2019:40
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:2402:1409:3613:2816:5717:1918:2020:40
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:2303:1410:3614:2917:5718:1919:2121:40
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:2304:1411:3615:2918:5819:2020:2122:40
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:2305:1412:3616:2919:5820:2021:2223:41
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:2306:1413:3617:2920:5821:2022:2200:41
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:2307:1514:3718:3021:5922:2123:2301:41
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:2308:1515:3719:3022:5923:2100:2302:41
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:2309:1516:3720:3023:5900:2101:2303:41
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:2310:1517:3721:3001:0001:2202:2404:42
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:2411:1518:3822:3102:0002:2203:2405:42