اوقات شرعی به افق کرغند
امروز : دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸

امروز
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:46
اوقات شرعی کرغند

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کرغند

سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
پنجشنبه
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
اوقات شرعی تیر ماه به افق کرغند
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸03:4305:2512:3716:2219:4920:1021:0723:46
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸04:4306:2513:3717:2220:4921:1022:0700:46
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸05:4307:2514:3718:2221:4922:1023:0701:46
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸06:4308:2615:3819:2222:5023:1000:0702:47
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸07:4409:2616:3820:2323:5000:1001:0703:47
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸08:4410:2617:3821:2300:5001:1002:0704:47
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸09:4511:2718:3822:2301:5002:1003:0705:47
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸10:4512:2719:3823:2302:5003:1004:0706:47
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸11:4613:2720:3900:2303:5004:1005:0707:48
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸12:4614:2821:3901:2404:5005:1006:0708:48
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸13:4715:2822:3902:2405:5006:1007:0709:48
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸14:4716:2923:3903:2406:5007:1008:0710:48
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸15:4817:2900:3904:2407:5008:1009:0711:49
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸16:4818:2901:4005:2408:5009:1010:0612:49
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸17:4919:3002:4006:2509:4910:1011:0613:49
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸18:5020:3003:4007:2510:4911:0912:0614:49
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸19:5121:3104:4008:2511:4912:0913:0515:50
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸20:5122:3205:4009:2512:4913:0914:0516:50
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸21:5223:3206:4010:2513:4814:0915:0517:50
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸22:5300:3307:4111:2514:4815:0816:0418:50
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸23:5401:3308:4112:2515:4816:0817:0419:51
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸00:5402:3409:4113:2516:4817:0818:0320:51
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸01:5503:3410:4114:2617:4718:0719:0321:51
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸02:5604:3511:4115:2618:4719:0720:0222:51
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸03:5705:3612:4116:2619:4620:0621:0123:52
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸04:5806:3613:4117:2620:4621:0622:0100:52
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸05:5907:3714:4118:2621:4522:0523:0001:52
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:0008:3815:4119:2622:4523:0523:5902:52
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:0109:3816:4120:2623:4400:0400:5903:53
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:0210:3917:4121:2600:4401:0401:5804:53
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:0311:4018:4222:2601:4302:0302:5705:53