اوقات شرعی به افق شاهرخت
امروز : سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
اوقات شرعی شاهرخت

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شاهرخت

چهارشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
اوقات شرعی خرداد ماه به افق شاهرخت
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4705:2412:2616:1019:2719:4720:4123:37
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4706:2313:2617:1020:2820:4821:4200:37
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4607:2314:2618:1021:2921:4922:4301:37
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:4508:2215:2619:1022:3022:4923:4402:37
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4409:2216:2620:1023:3023:5000:4503:37
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4410:2117:2621:1000:3100:5101:4604:37
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4311:2118:2622:1001:3101:5102:4605:37
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:4212:2119:2623:1102:3202:5203:4706:37
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:4213:2020:2600:1103:3303:5304:4807:37
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:4114:2021:2701:1104:3304:5305:4908:37
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:4015:2022:2702:1105:3405:5406:5009:37
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:4016:1923:2703:1106:3506:5507:5010:37
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3917:1900:2704:1107:3507:5508:5111:37
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3918:1901:2705:1208:3608:5609:5212:37
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3919:1902:2706:1209:3609:5610:5213:37
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3820:1903:2807:1210:3710:5711:5314:37
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3821:1804:2808:1211:3711:5812:5415:38
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:3822:1805:2809:1212:3812:5813:5416:38
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:3723:1806:2810:1213:3813:5914:5517:38
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:3700:1807:2811:1314:3914:5915:5518:38
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:3701:1808:2912:1315:3915:5916:5619:38
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:3702:1809:2913:1316:4017:0017:5720:38
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:3703:1810:2914:1317:4018:0018:5721:38
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:3704:1811:2915:1418:4019:0119:5722:38
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:3705:1812:2916:1419:4120:0120:5823:39
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:3706:1813:3017:1420:4121:0121:5800:39
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:3707:1814:3018:1421:4122:0222:5901:39
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:3708:1815:3019:1422:4223:0223:5902:39
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:3709:1916:3020:1523:4200:0200:5903:39
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:3710:1917:3021:1500:4201:0301:5904:40
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:3711:1918:3122:1501:4202:0303:0005:40