اوقات شرعی به افق شاهرخت
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
اوقات شرعی شاهرخت

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شاهرخت

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
اوقات شرعی خرداد ماه به افق شاهرخت
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:4805:2412:2616:1019:2719:4720:4123:37
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:4706:2413:2617:1020:2820:4821:4200:37
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:4607:2314:2618:1021:2921:4822:4301:37
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:4508:2315:2619:1022:2922:4923:4402:37
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:4409:2216:2620:1023:3023:5000:4503:37
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:4410:2217:2621:1000:3100:5101:4504:37
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:4311:2118:2622:1001:3101:5102:4605:37
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:4212:2119:2623:1102:3202:5203:4706:37
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:4213:2020:2600:1103:3303:5304:4807:37
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:4114:2021:2701:1104:3304:5305:4908:37
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:4115:2022:2702:1105:3405:5406:4909:37
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:4016:1923:2703:1106:3406:5507:5010:37
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:4017:1900:2704:1107:3507:5508:5111:37
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:3918:1901:2705:1208:3608:5609:5212:37
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:3919:1902:2706:1209:3609:5610:5213:37
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:3820:1903:2707:1210:3710:5711:5314:37
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:3821:1804:2808:1211:3711:5712:5415:38
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:3822:1805:2809:1212:3812:5813:5416:38
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:3723:1806:2810:1213:3813:5814:5517:38
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:3700:1807:2811:1314:3914:5915:5518:38
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:3701:1808:2812:1315:3915:5916:5619:38
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:3702:1809:2913:1316:3917:0017:5620:38
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:3703:1810:2914:1317:4018:0018:5721:38
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:3704:1811:2915:1318:4019:0119:5722:38
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:3705:1812:2916:1419:4120:0120:5823:39
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:3706:1813:3017:1420:4121:0121:5800:39
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:3707:1814:3018:1421:4122:0222:5901:39
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:3708:1815:3019:1422:4223:0223:5902:39
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:3709:1916:3020:1523:4200:0200:5903:39
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:3710:1917:3021:1500:4201:0301:5904:39
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:3711:1918:3122:1501:4202:0303:0005:40