اوقات شرعی به افق سده خراسان
امروز : جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
اوقات شرعی سده خراسان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سده خراسان

شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:52
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:52
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:52
اوقات شرعی تیر ماه به افق سده خراسان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸03:4305:2412:3516:1919:4620:0621:0323:44
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸04:4306:2413:3517:1920:4621:0622:0300:45
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸05:4407:2514:3518:1921:4622:0723:0301:45
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸06:4408:2515:3619:1922:4623:0700:0302:45
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸07:4409:2516:3620:1923:4600:0701:0303:45
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸08:4510:2617:3621:2000:4601:0702:0304:46
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸09:4511:2618:3622:2001:4702:0703:0305:46
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸10:4512:2619:3623:2002:4703:0704:0306:46
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸11:4613:2720:3700:2003:4704:0705:0307:46
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸12:4614:2721:3701:2004:4705:0706:0308:47
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸13:4715:2722:3702:2105:4706:0707:0309:47
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸14:4816:2823:3703:2106:4607:0708:0310:47
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸15:4817:2800:3704:2107:4608:0709:0311:47
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸16:4918:2901:3805:2108:4609:0610:0212:48
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸17:4919:2902:3806:2109:4610:0611:0213:48
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸18:5020:3003:3807:2210:4611:0612:0214:48
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸19:5121:3004:3808:2211:4612:0613:0115:48
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸20:5222:3105:3809:2212:4513:0614:0116:49
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸21:5223:3106:3810:2213:4514:0515:0117:49
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸22:5300:3207:3911:2214:4515:0516:0018:49
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸23:5401:3208:3912:2215:4516:0517:0019:49
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸00:5502:3309:3913:2216:4417:0417:5920:49
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸01:5503:3410:3914:2317:4418:0418:5921:50
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸02:5604:3411:3915:2318:4419:0319:5822:50
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸03:5705:3512:3916:2319:4320:0320:5823:50
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸04:5806:3513:3917:2320:4321:0321:5700:50
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸05:5907:3614:3918:2321:4222:0222:5601:51
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:0008:3715:3919:2322:4223:0123:5602:51
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:0109:3716:3920:2323:4100:0100:5503:51
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:0210:3817:3921:2300:4101:0001:5404:51
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:0311:3918:4022:2301:4002:0002:5305:51