اوقات شرعی به افق سرخس
امروز : دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

امروز
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:31
اوقات شرعی سرخس

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سرخس

سه شنبه
۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:31
چهارشنبه
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:31
پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:31
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:31
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:31
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:31
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق سرخس
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/2/1شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷04:1305:4412:2416:0719:0419:2420:1523:39
1397/2/2یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷05:1206:4313:2417:0720:0520:2521:1600:38
1397/2/3دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷06:1007:4214:2418:0721:0621:2522:1701:38
1397/2/4سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷07:0808:4115:2419:0722:0722:2623:1802:38
1397/2/5چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷08:0709:3916:2320:0823:0823:2700:1903:37
1397/2/6پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷09:0510:3817:2321:0800:0900:2801:2004:37
1397/2/7جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷10:0411:3718:2322:0801:1001:2902:2105:37
1397/2/8شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷11:0212:3619:2323:0802:1102:3003:2306:36
1397/2/9یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷12:0113:3520:2300:0803:1103:3104:2407:36
1397/2/10دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷12:5914:3321:2301:0804:1204:3205:2508:36
1397/2/11سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷13:5815:3222:2202:0805:1305:3306:2609:36
1397/2/12چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷14:5616:3123:2203:0906:1406:3407:2710:35
1397/2/13پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷15:5517:3000:2204:0907:1507:3508:2811:35
1397/2/14جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷16:5318:2901:2205:0908:1608:3609:2912:35
1397/2/15شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷17:5219:2802:2206:0909:1709:3610:3013:34
1397/2/16یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷18:5120:2703:2207:0910:1810:3711:3114:34
1397/2/17دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷19:4921:2604:2208:0911:1811:3812:3315:34
1397/2/18سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷20:4822:2505:2209:0912:1912:3913:3416:34
1397/2/19چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷21:4723:2406:2210:1013:2013:4014:3517:33
1397/2/20پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷22:4500:2307:2211:1014:2114:4115:3618:33
1397/2/21جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷23:4401:2208:2212:1015:2215:4216:3719:33
1397/2/22شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷00:4302:2109:2213:1016:2316:4317:3820:33
1397/2/23یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷01:4103:2010:2214:1017:2417:4418:3921:32
1397/2/24دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷02:4004:1911:2215:1018:2418:4519:4022:32
1397/2/25سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷03:3905:1912:2216:1119:2519:4520:4123:32
1397/2/26چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷04:3806:1813:2217:1120:2620:4621:4200:32
1397/2/27پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷05:3707:1714:2218:1121:2721:4722:4401:32
1397/2/28جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷06:3508:1615:2219:1122:2822:4823:4502:32
1397/2/29شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷07:3409:1616:2220:1123:2823:4900:4603:31
1397/2/30یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷08:3310:1517:2221:1100:2900:5001:4704:31
1397/2/31دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷09:3211:1418:2222:1201:3001:5102:4805:31