اوقات شرعی به افق نقاب
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
اوقات شرعی نقاب

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نقاب

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
اوقات شرعی خرداد ماه به افق نقاب
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:4605:2812:3716:2719:4620:0721:0423:46
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:4506:2813:3717:2720:4721:0822:0500:46
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:4407:2714:3718:2721:4822:0823:0601:46
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:4308:2615:3719:2822:4823:0900:0702:45
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:4209:2616:3720:2823:4900:1001:0803:45
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:4110:2517:3721:2800:5001:1102:0904:45
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:4011:2518:3822:2801:5002:1203:1005:45
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:3912:2419:3823:2802:5103:1204:1106:45
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:3813:2420:3800:2903:5204:1305:1207:45
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:3814:2421:3801:2904:5305:1406:1308:45
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:3715:2322:3802:2905:5306:1407:1409:45
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:3616:2323:3803:2906:5407:1508:1510:45
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:3617:2300:3804:2907:5408:1609:1511:45
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:3518:2201:3905:3008:5509:1610:1612:45
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:3519:2202:3906:3009:5610:1711:1713:45
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:3420:2203:3907:3010:5611:1812:1814:45
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:3421:2204:3908:3011:5712:1813:1815:45
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:3322:2105:3909:3112:5713:1914:1916:45
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:3323:2106:3910:3113:5814:1915:2017:45
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:3300:2107:4011:3114:5815:2016:2018:46
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:3201:2108:4012:3115:5916:2017:2119:46
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:3202:2109:4013:3116:5917:2118:2120:46
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:3203:2110:4014:3218:0018:2119:2221:46
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:3204:2111:4115:3219:0019:2220:2222:46
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:3205:2112:4116:3220:0120:2221:2323:46
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:3206:2113:4117:3221:0121:2222:2300:46
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:3207:2114:4118:3322:0122:2323:2401:47
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:3208:2115:4119:3323:0223:2300:2402:47
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:3209:2116:4220:3300:0200:2301:2403:47
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:3210:2217:4221:3301:0201:2402:2504:47
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:3211:2218:4222:3302:0202:2403:2505:47