اوقات شرعی به افق نقاب
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
اوقات شرعی نقاب

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نقاب

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
اوقات شرعی خرداد ماه به افق نقاب
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4505:2812:3716:2719:4620:0721:0423:46
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4406:2713:3717:2720:4721:0822:0600:46
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4307:2714:3718:2721:4822:0923:0701:46
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:4208:2615:3719:2822:4823:0900:0802:45
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4209:2616:3720:2823:4900:1001:0803:45
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4110:2517:3721:2800:5001:1102:0904:45
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4011:2518:3822:2801:5102:1203:1005:45
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:3912:2419:3823:2802:5103:1204:1106:45
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:3813:2420:3800:2903:5204:1305:1207:45
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:3814:2421:3801:2904:5305:1406:1308:45
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3715:2322:3802:2905:5306:1507:1409:45
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3616:2323:3803:2906:5407:1508:1510:45
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3617:2200:3804:2907:5508:1609:1611:45
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3518:2201:3905:3008:5509:1710:1612:45
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3519:2202:3906:3009:5610:1711:1713:45
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3420:2203:3907:3010:5611:1812:1814:45
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3421:2204:3908:3011:5712:1813:1915:45
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:3322:2105:3909:3112:5713:1914:1916:45
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:3323:2106:4010:3113:5814:1915:2017:45
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:3300:2107:4011:3114:5915:2016:2018:46
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:3201:2108:4012:3115:5916:2017:2119:46
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:3202:2109:4013:3216:5917:2118:2220:46
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:3203:2110:4014:3218:0018:2119:2221:46
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:3204:2111:4115:3219:0019:2220:2322:46
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:3205:2112:4116:3220:0120:2221:2323:46
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:3206:2113:4117:3221:0121:2322:2300:46
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:3207:2114:4118:3322:0122:2323:2401:47
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:3208:2115:4119:3323:0223:2300:2402:47
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:3209:2116:4220:3300:0200:2301:2403:47
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:3210:2217:4221:3301:0201:2402:2504:47
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:3211:2218:4222:3402:0202:2403:2505:47