اوقات شرعی به افق کاهک
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
اوقات شرعی کاهک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کاهک

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:45
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:45
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:45
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کاهک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:5005:3212:4016:2919:4820:0821:0523:49
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:4906:3113:4017:2920:4821:0922:0600:49
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:4807:3114:4018:2921:4922:1023:0701:49
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:4708:3015:4019:2922:5023:1100:0802:48
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:4609:2916:4020:3023:5100:1201:0903:48
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:4510:2917:4021:3000:5101:1202:1004:48
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:4411:2818:4022:3001:5202:1303:1105:48
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:4412:2819:4023:3002:5303:1404:1206:48
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:4313:2820:4000:3003:5404:1505:1307:48
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:4214:2721:4101:3104:5405:1506:1408:48
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:4215:2722:4102:3105:5506:1607:1509:48
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:4116:2623:4103:3106:5507:1708:1610:48
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:4017:2600:4104:3107:5608:1709:1611:48
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:4018:2601:4105:3108:5709:1810:1712:48
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:3919:2602:4106:3209:5710:1811:1813:48
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:3920:2503:4207:3210:5811:1912:1914:48
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:3821:2504:4208:3211:5812:2013:1915:48
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:3822:2505:4209:3212:5913:2014:2016:48
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:3823:2506:4210:3313:5914:2115:2117:49
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:3700:2507:4211:3315:0015:2116:2118:49
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:3701:2508:4212:3316:0016:2217:2219:49
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:3702:2509:4313:3317:0117:2218:2220:49
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:3703:2510:4314:3318:0118:2319:2321:49
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:3704:2511:4315:3419:0219:2320:2322:49
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:3605:2512:4316:3420:0220:2421:2423:49
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:3606:2513:4417:3421:0221:2422:2400:49
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:3607:2514:4418:3422:0322:2423:2501:50
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:3608:2515:4419:3523:0323:2500:2502:50
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:3709:2516:4420:3500:0300:2501:2503:50
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:3710:2517:4421:3501:0401:2502:2604:50
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:3711:2518:4522:3502:0402:2503:2605:50