اوقات شرعی به افق کاهک
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی کاهک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کاهک

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کاهک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:5005:3212:4016:2919:4820:0921:0623:49
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4906:3113:4017:2920:4921:0922:0700:49
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4807:3014:4018:2921:4922:1023:0801:49
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:4708:3015:4019:3022:5023:1100:0902:48
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4609:2916:4020:3023:5100:1201:1003:48
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4510:2917:4021:3000:5201:1202:1004:48
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4411:2818:4022:3001:5202:1303:1105:48
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:4412:2819:4023:3002:5303:1404:1206:48
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:4313:2720:4000:3003:5404:1505:1307:48
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:4214:2721:4101:3104:5405:1506:1408:48
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:4115:2722:4102:3105:5506:1607:1509:48
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:4116:2623:4103:3106:5607:1708:1610:48
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:4017:2600:4104:3107:5608:1709:1711:48
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:4018:2601:4105:3208:5709:1810:1712:48
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3919:2602:4106:3209:5710:1911:1813:48
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3920:2503:4207:3210:5811:1912:1914:48
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3821:2504:4208:3211:5912:2013:1915:48
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:3822:2505:4209:3212:5913:2014:2016:49
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:3823:2506:4210:3314:0014:2115:2117:49
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:3700:2507:4211:3315:0015:2116:2118:49
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:3701:2508:4312:3316:0116:2217:2219:49
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:3702:2509:4313:3317:0117:2218:2220:49
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:3703:2510:4314:3418:0118:2319:2321:49
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:3704:2511:4315:3419:0219:2320:2322:49
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:3605:2512:4316:3420:0220:2421:2423:49
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:3606:2513:4417:3421:0321:2422:2400:49
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:3607:2514:4418:3422:0322:2423:2501:50
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:3708:2515:4419:3523:0323:2500:2502:50
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:3709:2516:4420:3500:0300:2501:2503:50
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:3710:2517:4421:3501:0401:2502:2604:50
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:3711:2518:4522:3502:0402:2503:2605:50