اوقات شرعی به افق حارث آباد
امروز : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
اوقات شرعی حارث آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق حارث آباد

پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
سه شنبه
۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی خرداد ماه به افق حارث آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4705:2912:3616:2519:4420:0421:0123:46
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4606:2813:3617:2520:4521:0522:0200:46
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4507:2814:3618:2621:4522:0623:0301:45
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:4508:2715:3619:2622:4623:0700:0402:45
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4409:2716:3720:2623:4700:0801:0503:45
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4310:2617:3721:2600:4801:0802:0604:45
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4211:2618:3722:2601:4802:0903:0705:45
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:4112:2519:3723:2602:4903:1004:0806:45
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:4113:2520:3700:2703:5004:1105:0907:45
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:4014:2421:3701:2704:5005:1106:1008:45
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3915:2422:3702:2705:5106:1207:1009:45
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3916:2423:3803:2706:5207:1308:1110:45
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3817:2300:3804:2707:5208:1309:1211:45
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3818:2301:3805:2808:5309:1410:1312:45
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3719:2302:3806:2809:5310:1511:1413:45
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3720:2303:3807:2810:5411:1512:1414:45
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3621:2204:3808:2811:5512:1613:1515:45
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:3622:2205:3909:2912:5513:1614:1616:45
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:3623:2206:3910:2913:5614:1715:1617:46
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:3500:2207:3911:2914:5615:1716:1718:46
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:3501:2208:3912:2915:5616:1817:1719:46
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:3502:2209:3913:2916:5717:1818:1820:46
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:3503:2210:4014:3017:5718:1919:1821:46
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:3504:2211:4015:3018:5819:1920:1922:46
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:3405:2212:4016:3019:5820:1921:1923:46
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:3406:2213:4017:3020:5821:2022:2000:46
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:3407:2214:4018:3121:5922:2023:2001:47
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:3408:2215:4119:3122:5923:2000:2102:47
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:3509:2216:4120:3123:5900:2101:2103:47
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:3510:2317:4121:3101:0001:2102:2104:47
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:3511:2318:4122:3102:0002:2103:2105:47