اوقات شرعی به افق نیازآباد
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
اوقات شرعی نیازآباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نیازآباد

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
اوقات شرعی خرداد ماه به افق نیازآباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:4505:2312:2616:1119:2919:4920:4323:37
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:4506:2213:2617:1120:2920:4921:4400:37
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:4407:2214:2618:1121:3021:5022:4501:37
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:4308:2115:2619:1122:3122:5123:4602:37
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:4209:2116:2620:1123:3223:5200:4703:37
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:4110:2017:2621:1200:3200:5201:4804:37
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:4111:2018:2622:1201:3301:5302:4905:37
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:4012:2019:2623:1202:3402:5403:5006:37
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:3913:1920:2700:1203:3403:5404:5007:37
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:3914:1921:2701:1204:3504:5505:5108:37
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:3815:1822:2702:1205:3505:5606:5209:37
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:3816:1823:2703:1306:3606:5607:5310:37
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:3717:1800:2704:1307:3707:5708:5311:37
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:3718:1801:2705:1308:3708:5809:5412:37
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:3619:1702:2706:1309:3809:5810:5513:37
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:3620:1703:2807:1310:3810:5911:5514:37
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:3521:1704:2808:1411:3911:5912:5615:37
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:3522:1705:2809:1412:3913:0013:5716:37
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:3523:1706:2810:1413:4014:0014:5717:37
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:3500:1707:2811:1414:4015:0115:5818:37
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:3401:1708:2912:1415:4116:0116:5819:38
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:3402:1709:2913:1516:4117:0217:5920:38
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:3403:1710:2914:1517:4218:0218:5921:38
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:3404:1711:2915:1518:4219:0320:0022:38
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:3405:1712:2916:1519:4220:0321:0023:38
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:3406:1713:3017:1520:4321:0322:0100:38
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:3407:1714:3018:1621:4322:0423:0101:38
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:3408:1715:3019:1622:4323:0400:0102:39
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:3409:1716:3020:1623:4400:0401:0203:39
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:3410:1717:3121:1600:4401:0402:0204:39
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:3411:1718:3122:1601:4402:0503:0205:39