اوقات شرعی به افق نیازآباد
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
اوقات شرعی نیازآباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نیازآباد

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
اوقات شرعی خرداد ماه به افق نیازآباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4505:2312:2616:1119:2919:4920:4423:37
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4406:2213:2617:1120:3020:5021:4500:37
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4307:2214:2618:1121:3021:5022:4501:37
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:4308:2115:2619:1122:3122:5123:4602:37
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4209:2116:2620:1223:3223:5200:4703:37
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4110:2017:2621:1200:3200:5301:4804:37
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4011:2018:2622:1201:3301:5302:4905:37
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:4012:1919:2623:1202:3402:5403:5006:37
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:3913:1920:2700:1203:3403:5504:5107:37
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:3914:1921:2701:1204:3504:5505:5108:37
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3815:1822:2702:1205:3605:5606:5209:37
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3716:1823:2703:1306:3606:5707:5310:37
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3717:1800:2704:1307:3707:5708:5411:37
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3618:1801:2705:1308:3708:5809:5412:37
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3619:1702:2806:1309:3809:5810:5513:37
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3620:1703:2807:1310:3810:5911:5614:37
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3521:1704:2808:1411:3911:5912:5615:37
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:3522:1705:2809:1412:3913:0013:5716:37
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:3523:1706:2810:1413:4014:0014:5717:37
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:3400:1707:2811:1414:4015:0115:5818:37
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:3401:1708:2912:1415:4116:0116:5919:38
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:3402:1709:2913:1516:4117:0217:5920:38
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:3403:1710:2914:1517:4218:0219:0021:38
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:3404:1711:2915:1518:4219:0320:0022:38
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:3405:1712:2916:1519:4220:0321:0023:38
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:3406:1713:3017:1520:4321:0322:0100:38
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:3407:1714:3018:1621:4322:0423:0101:38
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:3408:1715:3019:1622:4323:0400:0202:39
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:3409:1716:3020:1623:4400:0401:0203:39
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:3410:1717:3121:1600:4401:0502:0204:39
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:3411:1818:3122:1701:4402:0503:0205:39