اوقات شرعی به افق سنگان(خراسان)
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
اوقات شرعی سنگان(خراسان)

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سنگان(خراسان)

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سنگان(خراسان)
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:4505:2212:2616:1119:2919:4920:4423:37
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:4406:2213:2617:1120:3020:5021:4500:37
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:4307:2114:2618:1221:3121:5122:4601:37
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:4208:2115:2619:1222:3122:5123:4702:37
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:4109:2016:2620:1223:3223:5200:4803:37
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:4110:2017:2621:1200:3300:5301:4904:37
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:4011:1918:2622:1201:3301:5402:4905:37
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:3912:1919:2623:1202:3402:5403:5006:37
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:3813:1920:2700:1203:3503:5504:5107:37
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:3814:1821:2701:1304:3504:5605:5208:37
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:3715:1822:2702:1305:3605:5606:5309:37
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:3716:1823:2703:1306:3606:5707:5310:37
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:3617:1700:2704:1307:3707:5808:5411:37
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:3618:1701:2705:1308:3808:5809:5512:37
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:3519:1702:2706:1409:3809:5910:5613:37
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:3520:1703:2807:1410:3910:5911:5614:37
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:3521:1704:2808:1411:3912:0012:5715:37
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:3422:1605:2809:1412:4013:0013:5816:37
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:3423:1606:2810:1413:4014:0114:5817:37
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:3400:1607:2811:1514:4115:0115:5918:37
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:3301:1608:2912:1515:4116:0216:5919:37
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:3302:1609:2913:1516:4217:0218:0020:37
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:3303:1610:2914:1517:4218:0319:0021:38
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:3304:1611:2915:1518:4219:0320:0122:38
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:3305:1612:2916:1619:4320:0321:0123:38
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:3306:1613:3017:1620:4321:0422:0200:38
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:3307:1614:3018:1621:4322:0423:0201:38
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:3308:1615:3019:1622:4423:0400:0202:38
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:3309:1716:3020:1623:4400:0501:0303:39
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:3310:1717:3121:1700:4401:0502:0304:39
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:3311:1718:3122:1701:4502:0503:0305:39