اوقات شرعی به افق سنگان(خراسان)
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
اوقات شرعی سنگان(خراسان)

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سنگان(خراسان)

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سنگان(خراسان)
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4405:2212:2616:1119:2919:4920:4423:37
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4406:2213:2617:1120:3020:5021:4500:37
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4307:2114:2618:1221:3121:5122:4601:37
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:4208:2115:2619:1222:3122:5223:4702:37
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4109:2016:2620:1223:3223:5200:4803:37
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4010:2017:2621:1200:3300:5301:4904:37
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4011:1918:2622:1201:3301:5402:5005:37
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:3912:1919:2623:1202:3402:5403:5006:37
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:3813:1920:2700:1303:3503:5504:5107:37
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:3814:1821:2701:1304:3504:5605:5208:37
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3715:1822:2702:1305:3605:5606:5309:37
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3716:1823:2703:1306:3706:5707:5410:37
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3617:1700:2704:1307:3707:5808:5411:37
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3618:1701:2705:1308:3808:5809:5512:37
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3519:1702:2806:1409:3809:5910:5613:37
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3520:1703:2807:1410:3910:5911:5614:37
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3421:1704:2808:1411:3912:0012:5715:37
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:3422:1605:2809:1412:4013:0013:5816:37
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:3423:1606:2810:1413:4014:0114:5817:37
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:3400:1607:2811:1514:4115:0115:5918:37
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:3301:1608:2912:1515:4116:0216:5919:37
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:3302:1609:2913:1516:4217:0218:0020:37
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:3303:1610:2914:1517:4218:0319:0021:38
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:3304:1611:2915:1518:4219:0320:0122:38
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:3305:1612:2916:1619:4320:0421:0123:38
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:3306:1613:3017:1620:4321:0422:0200:38
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:3307:1614:3018:1621:4422:0423:0201:38
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:3308:1715:3019:1622:4423:0500:0202:38
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:3309:1716:3020:1723:4400:0501:0303:39
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:3310:1717:3121:1700:4401:0502:0304:39
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:3311:1718:3122:1701:4502:0503:0305:39