اوقات شرعی به افق خواف
امروز : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
اوقات شرعی خواف

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خواف

پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
سه شنبه
۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
اوقات شرعی خرداد ماه به افق خواف
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4405:2212:2616:1219:3019:5020:4523:37
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4306:2213:2617:1220:3120:5121:4600:37
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4207:2114:2618:1221:3221:5222:4701:37
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:4208:2115:2619:1222:3222:5223:4802:37
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4109:2016:2620:1323:3323:5300:4903:37
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4010:2017:2721:1300:3400:5401:5004:37
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:3911:1918:2722:1301:3401:5502:5105:37
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:3912:1919:2723:1302:3502:5503:5106:37
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:3813:1920:2700:1303:3603:5604:5207:37
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:3714:1821:2701:1304:3604:5705:5308:37
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3715:1822:2702:1405:3705:5706:5409:37
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3616:1823:2703:1406:3706:5807:5510:37
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3617:1700:2804:1407:3807:5908:5511:37
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3518:1701:2805:1408:3908:5909:5612:37
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3519:1702:2806:1409:3910:0010:5713:37
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3420:1703:2807:1510:4011:0011:5714:37
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3421:1704:2808:1511:4012:0112:5815:37
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:3422:1605:2809:1512:4113:0113:5916:37
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:3323:1606:2910:1513:4114:0214:5917:37
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:3300:1607:2911:1514:4215:0216:0018:37
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:3301:1608:2912:1615:4216:0317:0019:38
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:3302:1609:2913:1616:4317:0318:0120:38
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:3303:1610:2914:1617:4318:0419:0121:38
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:3304:1611:3015:1618:4319:0420:0222:38
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:3305:1612:3016:1619:4420:0421:0223:38
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:3306:1613:3017:1720:4421:0522:0300:38
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:3307:1614:3018:1721:4422:0523:0301:38
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:3308:1615:3119:1722:4523:0500:0302:39
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:3309:1716:3120:1723:4500:0601:0403:39
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:3310:1717:3121:1800:4501:0602:0404:39
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:3311:1718:3122:1801:4502:0603:0405:39