اوقات شرعی به افق خواف
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
اوقات شرعی خواف

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خواف

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
اوقات شرعی خرداد ماه به افق خواف
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:4405:2312:2616:1219:3019:5020:4523:37
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:4306:2213:2617:1220:3120:5121:4600:37
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:4307:2114:2618:1221:3121:5222:4701:37
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:4208:2115:2619:1222:3222:5223:4802:37
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:4109:2016:2620:1323:3323:5300:4903:37
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:4010:2017:2721:1300:3300:5401:5004:37
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:3911:1918:2722:1301:3401:5402:5005:37
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:3912:1919:2723:1302:3502:5503:5106:37
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:3813:1920:2700:1303:3503:5604:5207:37
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:3814:1821:2701:1304:3604:5605:5308:37
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:3715:1822:2702:1405:3705:5706:5409:37
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:3616:1823:2703:1406:3706:5807:5410:37
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:3617:1700:2804:1407:3807:5808:5511:37
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:3518:1701:2805:1408:3808:5909:5612:37
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:3519:1702:2806:1409:3910:0010:5713:37
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:3420:1703:2807:1510:4011:0011:5714:37
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:3421:1704:2808:1511:4012:0112:5815:37
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:3422:1605:2809:1512:4113:0113:5916:37
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:3323:1606:2910:1513:4114:0214:5917:37
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:3300:1607:2911:1514:4215:0216:0018:37
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:3301:1608:2912:1615:4216:0317:0019:38
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:3302:1609:2913:1616:4217:0318:0120:38
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:3303:1610:2914:1617:4318:0419:0121:38
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:3304:1611:3015:1618:4319:0420:0222:38
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:3305:1612:3016:1619:4420:0421:0223:38
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:3306:1613:3017:1720:4421:0522:0300:38
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:3307:1614:3018:1721:4422:0523:0301:38
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:3308:1615:3019:1722:4523:0500:0302:39
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:3309:1716:3120:1723:4500:0601:0403:39
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:3310:1717:3121:1700:4501:0602:0404:39
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:3311:1718:3122:1801:4502:0603:0405:39