اوقات شرعی به افق فیض آباد
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
اوقات شرعی فیض آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق فیض آباد

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
اوقات شرعی خرداد ماه به افق فیض آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4805:2712:3116:1819:3719:5720:5223:42
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4706:2613:3217:1820:3720:5821:5300:42
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4607:2614:3218:1921:3821:5822:5401:42
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:4508:2515:3219:1922:3922:5923:5502:42
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4409:2516:3220:1923:3900:0000:5603:42
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4310:2417:3221:1900:4001:0101:5704:42
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4311:2418:3222:1901:4102:0102:5805:42
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:4212:2319:3223:1902:4103:0203:5906:42
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:4113:2320:3200:2003:4204:0305:0007:42
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:4114:2221:3301:2004:4305:0306:0008:42
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:4015:2222:3302:2005:4306:0407:0109:42
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3916:2223:3303:2006:4407:0508:0210:42
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3917:2200:3304:2007:4508:0509:0311:42
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3818:2101:3305:2108:4509:0610:0312:42
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3819:2102:3306:2109:4610:0611:0413:42
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3820:2103:3307:2110:4611:0712:0514:42
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3721:2104:3408:2111:4712:0813:0515:42
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:3722:2105:3409:2112:4713:0814:0616:42
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:3723:2006:3410:2213:4814:0915:0717:42
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:3600:2007:3411:2214:4815:0916:0718:42
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:3601:2008:3412:2215:4916:1017:0819:42
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:3602:2009:3513:2216:4917:1018:0820:43
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:3603:2010:3514:2217:5018:1019:0921:43
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:3604:2011:3515:2318:5019:1120:0922:43
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:3605:2012:3516:2319:5020:1121:1023:43
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:3606:2013:3617:2320:5121:1222:1000:43
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:3607:2014:3618:2321:5122:1223:1001:43
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:3608:2115:3619:2422:5123:1200:1102:43
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:3609:2116:3620:2423:5200:1301:1103:44
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:3610:2117:3621:2400:5201:1302:1104:44
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:3611:2118:3722:2401:5202:1303:1205:44