اوقات شرعی به افق دوغارون
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:35
اوقات شرعی دوغارون

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دوغارون

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:35
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:35
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:35
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:35
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دوغارون
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:4005:1912:2316:0919:2719:4720:4223:34
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:3906:1813:2317:0920:2820:4821:4300:34
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:3907:1814:2318:0921:2821:4822:4401:33
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:3808:1715:2319:0922:2922:4923:4502:33
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:3709:1716:2320:0923:3023:5000:4603:33
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:3610:1617:2321:1000:3000:5101:4704:33
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:3511:1618:2322:1001:3101:5102:4805:33
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:3512:1519:2323:1002:3202:5203:4806:33
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:3413:1520:2300:1003:3203:5304:4907:33
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:3314:1521:2401:1004:3304:5305:5008:33
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:3315:1422:2402:1005:3405:5406:5109:33
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:3216:1423:2403:1106:3406:5507:5210:33
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:3217:1400:2404:1107:3507:5508:5211:33
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:3118:1301:2405:1108:3508:5609:5312:33
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:3119:1302:2406:1109:3609:5710:5413:33
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:3020:1303:2507:1110:3610:5711:5414:33
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:3021:1304:2508:1211:3711:5812:5515:34
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:3022:1305:2509:1212:3812:5813:5616:34
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:2923:1206:2510:1213:3813:5914:5617:34
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:2900:1207:2511:1214:3814:5915:5718:34
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:2901:1208:2612:1215:3916:0016:5719:34
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:2902:1209:2613:1316:3917:0017:5820:34
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:2903:1210:2614:1317:4018:0118:5921:34
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:2804:1211:2615:1318:4019:0119:5922:34
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:2805:1212:2616:1319:4120:0120:5923:34
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:2806:1213:2717:1320:4121:0222:0000:35
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:2807:1214:2718:1421:4122:0223:0001:35
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:2808:1315:2719:1422:4223:0200:0102:35
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:2909:1316:2720:1423:4200:0301:0103:35
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:2910:1317:2721:1400:4201:0302:0104:35
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:2911:1318:2822:1501:4202:0303:0105:36