اوقات شرعی به افق دوغارون
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:33
اوقات شرعی دوغارون

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دوغارون

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:33
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:33
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:33
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:33
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:33
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:33
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دوغارون
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4005:1912:2316:0919:2719:4720:4223:34
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:3906:1813:2317:0920:2820:4821:4300:33
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:3807:1814:2318:0921:2821:4922:4401:33
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:3808:1715:2319:0922:2922:4923:4502:33
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:3709:1616:2320:0923:3023:5000:4603:33
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:3610:1617:2321:1000:3100:5101:4704:33
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:3511:1618:2322:1001:3101:5202:4805:33
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:3512:1519:2323:1002:3202:5203:4906:33
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:3413:1520:2400:1003:3303:5304:4907:33
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:3314:1421:2401:1004:3304:5405:5008:33
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3315:1422:2402:1005:3405:5406:5109:33
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3216:1423:2403:1106:3406:5507:5210:33
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3217:1400:2404:1107:3507:5508:5311:33
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3118:1301:2405:1108:3608:5609:5312:33
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3119:1302:2406:1109:3609:5710:5413:33
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3020:1303:2507:1110:3710:5711:5514:33
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3021:1304:2508:1211:3711:5812:5515:34
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:3022:1305:2509:1212:3812:5813:5616:34
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:2923:1206:2510:1213:3813:5914:5617:34
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:2900:1207:2511:1214:3914:5915:5718:34
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:2901:1208:2612:1215:3916:0016:5819:34
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:2902:1209:2613:1316:3917:0017:5820:34
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:2903:1210:2614:1317:4018:0118:5921:34
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:2804:1211:2615:1318:4019:0119:5922:34
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:2805:1212:2616:1319:4120:0121:0023:35
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:2806:1213:2717:1420:4121:0222:0000:35
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:2807:1314:2718:1421:4122:0223:0001:35
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:2808:1315:2719:1422:4223:0200:0102:35
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:2909:1316:2720:1423:4200:0301:0103:35
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:2910:1317:2821:1400:4201:0302:0104:35
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:2911:1318:2822:1501:4202:0303:0105:36