اوقات شرعی به افق معدن حاجات
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
اوقات شرعی معدن حاجات

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق معدن حاجات

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
اوقات شرعی خرداد ماه به افق معدن حاجات
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:5505:2812:2516:0419:2219:4120:3323:38
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:5406:2713:2517:0420:2220:4221:3400:38
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:5307:2714:2518:0521:2321:4222:3501:38
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:5308:2615:2519:0522:2422:4323:3502:38
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:5209:2616:2520:0523:2423:4400:3603:38
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:5110:2517:2521:0500:2500:4401:3704:38
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:5111:2518:2522:0501:2501:4502:3805:38
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:5012:2519:2523:0502:2602:4503:3806:38
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:5013:2420:2500:0503:2703:4604:3907:38
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:4914:2421:2601:0504:2704:4705:4008:38
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:4915:2422:2602:0505:2805:4706:4109:38
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:4816:2423:2603:0506:2806:4807:4110:38
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:4817:2300:2604:0607:2907:4808:4211:38
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:4718:2301:2605:0608:2908:4909:4312:38
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:4719:2302:2606:0609:3009:5010:4313:38
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:4720:2303:2707:0610:3010:5011:4414:39
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:4621:2304:2708:0611:3111:5112:4515:39
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:4622:2305:2709:0612:3112:5113:4516:39
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:4623:2306:2710:0713:3213:5214:4617:39
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:4600:2207:2711:0714:3214:5215:4618:39
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:4601:2208:2712:0715:3315:5216:4719:39
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:4502:2209:2813:0716:3316:5317:4720:39
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:4503:2210:2814:0717:3317:5318:4821:39
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:4504:2211:2815:0718:3418:5419:4822:40
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:4505:2312:2816:0819:3419:5420:4823:40
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:4506:2313:2917:0820:3520:5421:4900:40
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:4507:2314:2918:0821:3521:5522:4901:40
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:4508:2315:2919:0822:3522:5523:4902:40
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:4609:2316:2920:0923:3523:5500:5003:40
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:4610:2317:2921:0900:3600:5501:5004:41
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:4611:2318:3022:0901:3601:5602:5005:41