اوقات شرعی به افق معدن حاجات
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
اوقات شرعی معدن حاجات

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق معدن حاجات

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
اوقات شرعی خرداد ماه به افق معدن حاجات
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:5505:2812:2516:0419:2219:4120:3323:38
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:5406:2713:2517:0420:2220:4221:3400:38
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:5307:2714:2518:0521:2321:4222:3501:38
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:5308:2615:2519:0522:2422:4323:3602:38
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:5209:2616:2520:0523:2423:4400:3603:38
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:5110:2517:2521:0500:2500:4401:3704:38
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:5111:2518:2522:0501:2601:4502:3805:38
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:5012:2519:2523:0502:2602:4603:3906:38
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:5013:2420:2500:0503:2703:4604:3907:38
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:4914:2421:2601:0504:2704:4705:4008:38
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:4915:2422:2602:0505:2805:4706:4109:38
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:4816:2423:2603:0606:2806:4807:4210:38
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:4817:2300:2604:0607:2907:4908:4211:38
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:4718:2301:2605:0608:3008:4909:4312:38
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:4719:2302:2606:0609:3009:5010:4313:38
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:4720:2303:2707:0610:3110:5011:4414:39
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:4621:2304:2708:0611:3111:5112:4515:39
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:4622:2305:2709:0612:3112:5113:4516:39
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:4623:2206:2710:0713:3213:5214:4617:39
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:4600:2207:2711:0714:3214:5215:4618:39
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:4601:2208:2812:0715:3315:5316:4719:39
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:4502:2209:2813:0716:3316:5317:4720:39
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:4503:2210:2814:0717:3417:5318:4821:39
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:4504:2211:2815:0818:3418:5419:4822:40
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:4505:2312:2816:0819:3419:5420:4923:40
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:4506:2313:2917:0820:3520:5421:4900:40
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:4507:2314:2918:0821:3521:5522:4901:40
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:4508:2315:2919:0822:3522:5523:5002:40
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:4609:2316:2920:0923:3523:5500:5003:41
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:4610:2317:2921:0900:3600:5601:5004:41
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:4611:2318:3022:0901:3601:5602:5005:41