اوقات شرعی به افق تسوج
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی تسوج

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق تسوج

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی خرداد ماه به افق تسوج
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2606:1213:2517:1820:3821:0021:5900:32
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2507:1214:2518:1821:3922:0123:0001:32
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2408:1115:2519:1922:4023:0100:0202:32
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2309:1116:2520:1923:4100:0201:0303:32
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2210:1017:2621:1900:4201:0302:0404:32
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2111:0918:2622:1901:4202:0403:0505:31
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2012:0919:2623:2002:4303:0504:0606:31
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1913:0820:2600:2003:4404:0605:0707:31
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1814:0821:2601:2004:4505:0606:0808:31
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1715:0722:2602:2005:4506:0707:0909:31
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1616:0723:2603:2106:4607:0808:0910:31
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1617:0700:2704:2107:4708:0909:1011:31
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1518:0601:2705:2108:4709:0910:1112:31
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1419:0602:2706:2109:4810:1011:1213:31
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1420:0603:2707:2210:4911:1112:1314:31
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1321:0504:2708:2211:4912:1113:1415:31
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1322:0505:2709:2212:5013:1214:1416:31
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1223:0506:2810:2213:5014:1215:1517:31
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1200:0507:2811:2214:5115:1316:1618:31
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1101:0508:2812:2315:5116:1417:1619:31
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1102:0509:2813:2316:5217:1418:1720:32
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1103:0510:2814:2317:5218:1519:1821:32
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1104:0411:2915:2318:5319:1520:1822:32
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1105:0412:2916:2419:5320:1521:1923:32
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1006:0413:2917:2420:5421:1622:1900:32
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1007:0514:2918:2421:5422:1623:2001:32
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1008:0515:2919:2422:5423:1700:2002:32
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1009:0516:3020:2523:5500:1701:2003:32
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1010:0517:3021:2500:5501:1702:2104:33
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1111:0518:3022:2501:5502:1703:2105:33
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1112:0519:3023:2502:5503:1804:2106:33