اوقات شرعی به افق تسوج
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی تسوج

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق تسوج

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی خرداد ماه به افق تسوج
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2506:1213:2517:1820:3921:0022:0000:32
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2407:1214:2518:1921:3922:0123:0101:32
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2308:1115:2519:1922:4023:0200:0202:32
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2209:1016:2520:1923:4100:0201:0303:32
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2110:1017:2621:1900:4201:0302:0404:32
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2011:0918:2622:1901:4302:0403:0505:31
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1912:0919:2623:2002:4303:0504:0606:31
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1913:0820:2600:2003:4404:0605:0707:31
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1814:0821:2601:2004:4505:0606:0808:31
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1715:0722:2602:2005:4506:0707:0909:31
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1616:0723:2603:2106:4607:0808:1010:31
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1617:0700:2704:2107:4708:0909:1111:31
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1518:0601:2705:2108:4709:0910:1112:31
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1419:0602:2706:2109:4810:1011:1213:31
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1420:0603:2707:2210:4911:1112:1314:31
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1321:0504:2708:2211:4912:1113:1415:31
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1322:0505:2709:2212:5013:1214:1516:31
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1223:0506:2810:2213:5014:1315:1517:31
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1200:0507:2811:2314:5115:1316:1618:31
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1101:0508:2812:2315:5116:1417:1719:31
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1102:0509:2813:2316:5217:1418:1720:32
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1103:0410:2814:2317:5218:1519:1821:32
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1104:0411:2915:2418:5319:1520:1822:32
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1005:0412:2916:2419:5320:1621:1923:32
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1006:0413:2917:2420:5421:1622:1900:32
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1007:0514:2918:2421:5422:1623:2001:32
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1008:0515:2919:2422:5423:1700:2002:32
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1009:0516:3020:2523:5500:1701:2003:33
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1010:0517:3021:2500:5501:1702:2104:33
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1111:0518:3022:2501:5502:1803:2105:33
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1112:0519:3023:2502:5503:1804:2106:33