اوقات شرعی به افق خوسف
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
اوقات شرعی خوسف

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خوسف

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
اوقات شرعی خرداد ماه به افق خوسف
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:5705:3112:3116:1319:3119:5120:4423:44
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:5606:3113:3117:1420:3220:5121:4500:44
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:5507:3014:3118:1421:3221:5222:4601:44
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:5408:3015:3119:1422:3322:5323:4602:44
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:5309:3016:3120:1423:3423:5300:4703:44
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:5310:2917:3221:1400:3400:5401:4804:44
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:5211:2918:3222:1401:3501:5502:4905:44
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:5212:2819:3223:1402:3602:5503:5006:44
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:5113:2820:3200:1403:3603:5604:5007:44
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:5014:2821:3201:1504:3704:5705:5108:44
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:5015:2722:3202:1505:3705:5706:5209:44
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:4916:2723:3203:1506:3806:5807:5310:44
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:4917:2700:3304:1507:3807:5808:5311:44
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:4918:2701:3305:1508:3908:5909:5412:44
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:4819:2602:3306:1509:4010:0010:5513:44
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:4820:2603:3307:1510:4011:0011:5514:44
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:4721:2604:3308:1611:4112:0112:5615:44
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:4722:2605:3309:1612:4113:0113:5616:44
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:4723:2606:3410:1613:4214:0214:5717:44
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:4700:2607:3411:1614:4215:0215:5818:44
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:4701:2608:3412:1615:4216:0316:5819:44
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:4602:2609:3413:1716:4317:0317:5920:45
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:4603:2610:3414:1717:4318:0318:5921:45
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:4604:2611:3515:1718:4419:0419:5922:45
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:4605:2612:3516:1719:4420:0421:0023:45
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:4606:2613:3517:1720:4421:0422:0000:45
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:4607:2614:3518:1821:4522:0523:0101:45
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:4608:2615:3619:1822:4523:0500:0102:46
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:4709:2616:3620:1823:4500:0501:0103:46
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:4710:2717:3621:1800:4501:0602:0104:46
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:4711:2718:3622:1801:4602:0603:0205:46