اوقات شرعی به افق خوسف
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
اوقات شرعی خوسف

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خوسف

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
اوقات شرعی تیر ماه به افق خوسف
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷03:4705:2712:3616:1919:4620:0621:0223:46
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷04:4706:2713:3717:1920:4621:0622:0200:47
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷05:4807:2814:3718:1921:4622:0623:0201:47
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷06:4808:2815:3719:1922:4623:0600:0202:47
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷07:4809:2816:3720:2023:4600:0701:0203:47
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷08:4910:2817:3721:2000:4601:0702:0204:48
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷09:4911:2918:3822:2001:4702:0703:0205:48
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷10:5012:2919:3823:2002:4703:0704:0206:48
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷11:5013:3020:3800:2003:4704:0705:0207:48
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷12:5114:3021:3801:2104:4705:0706:0208:49
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷13:5115:3022:3802:2105:4606:0707:0209:49
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷14:5216:3123:3903:2106:4607:0608:0210:49
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷15:5217:3100:3904:2107:4608:0609:0211:49
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷16:5318:3201:3905:2108:4609:0610:0112:50
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷17:5319:3202:3906:2209:4610:0611:0113:50
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷18:5420:3303:3907:2210:4611:0612:0114:50
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷19:5521:3304:4008:2211:4612:0613:0115:50
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷20:5622:3405:4009:2212:4513:0514:0016:51
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷21:5623:3406:4010:2213:4514:0515:0017:51
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷22:5700:3507:4011:2214:4515:0515:5918:51
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷23:5801:3508:4012:2215:4516:0416:5919:51
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷00:5902:3609:4013:2316:4417:0417:5820:51
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷01:5903:3610:4014:2317:4418:0418:5821:52
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:0004:3711:4015:2318:4419:0319:5722:52
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:0105:3812:4116:2319:4320:0320:5723:52
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:0206:3813:4117:2320:4321:0221:5600:52
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:0307:3914:4118:2321:4222:0222:5601:53
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:0408:3915:4119:2322:4223:0123:5502:53
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:0509:4016:4120:2323:4100:0100:5403:53
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:0610:4117:4121:2300:4101:0001:5304:53
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:0611:4118:4122:2301:4002:0002:5305:53