اوقات شرعی به افق خوسف
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
اوقات شرعی خوسف

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خوسف

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی تیر ماه به افق خوسف
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸03:4705:2712:3616:1919:4620:0621:0223:46
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸04:4706:2713:3717:1920:4621:0622:0200:47
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸05:4807:2714:3718:1921:4622:0623:0201:47
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸06:4808:2815:3719:1922:4623:0600:0202:47
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸07:4809:2816:3720:2023:4600:0701:0203:47
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸08:4910:2817:3721:2000:4601:0702:0204:48
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸09:4911:2918:3822:2001:4702:0703:0205:48
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸10:4912:2919:3823:2002:4703:0704:0206:48
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸11:5013:2920:3800:2003:4704:0705:0207:48
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸12:5014:3021:3801:2104:4705:0706:0208:48
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸13:5115:3022:3802:2105:4706:0707:0209:49
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸14:5216:3123:3903:2106:4607:0708:0210:49
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸15:5217:3100:3904:2107:4608:0609:0211:49
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸16:5318:3201:3905:2108:4609:0610:0212:49
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸17:5319:3202:3906:2209:4610:0611:0113:50
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸18:5420:3303:3907:2210:4611:0612:0114:50
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸19:5521:3304:3908:2211:4612:0613:0115:50
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸20:5522:3405:4009:2212:4613:0514:0016:50
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸21:5623:3406:4010:2213:4514:0515:0017:51
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸22:5700:3507:4011:2214:4515:0515:5918:51
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸23:5801:3508:4012:2215:4516:0516:5919:51
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸00:5802:3609:4013:2316:4417:0417:5920:51
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸01:5903:3610:4014:2317:4418:0418:5821:52
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:0004:3711:4015:2318:4419:0319:5722:52
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:0105:3812:4016:2319:4320:0320:5723:52
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:0206:3813:4117:2320:4321:0221:5600:52
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:0307:3914:4118:2321:4222:0222:5601:52
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:0408:3915:4119:2322:4223:0123:5502:53
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:0409:4016:4120:2323:4100:0100:5403:53
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:0510:4117:4121:2300:4101:0001:5404:53
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:0611:4118:4122:2301:4002:0002:5305:53