اوقات شرعی به افق اسدیه
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
اوقات شرعی اسدیه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اسدیه

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
اوقات شرعی خرداد ماه به افق اسدیه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:5205:2712:2716:0919:2719:4620:4023:39
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:5106:2613:2717:0920:2720:4721:4000:39
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:5007:2614:2718:0921:2821:4822:4101:39
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:4908:2515:2719:1022:2922:4823:4202:39
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:4909:2516:2720:1023:2923:4900:4303:39
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:4810:2417:2721:1000:3000:5001:4404:39
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:4711:2418:2722:1001:3101:5002:4505:39
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:4712:2419:2723:1002:3102:5103:4506:39
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:4613:2320:2700:1003:3203:5204:4607:39
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:4514:2321:2801:1004:3204:5205:4708:39
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:4515:2322:2802:1005:3305:5306:4809:39
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:4416:2223:2803:1106:3406:5407:4810:39
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:4417:2200:2804:1107:3407:5408:4911:39
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:4318:2201:2805:1108:3508:5509:5012:39
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:4319:2202:2806:1109:3509:5510:5013:39
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:4320:2103:2907:1110:3610:5611:5114:39
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:4221:2104:2908:1111:3611:5612:5215:39
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:4222:2105:2909:1212:3712:5713:5216:39
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:4223:2106:2910:1213:3713:5714:5317:40
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:4200:2107:2911:1214:3814:5815:5318:40
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:4101:2108:2912:1215:3815:5816:5419:40
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:4102:2109:3013:1216:3916:5917:5420:40
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:4103:2110:3014:1317:3917:5918:5521:40
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:4104:2111:3015:1318:3919:0019:5522:40
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:4105:2112:3016:1319:4020:0020:5623:40
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:4106:2113:3117:1320:4021:0021:5600:41
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:4107:2114:3118:1321:4022:0122:5701:41
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:4108:2115:3119:1422:4123:0123:5702:41
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:4109:2116:3120:1423:4100:0100:5703:41
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:4110:2217:3121:1400:4101:0101:5704:41
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:4211:2218:3222:1401:4102:0202:5805:42