اوقات شرعی به افق کلواری
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی کلواری

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کلواری

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کلواری
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3306:0513:0116:4119:5820:1721:0900:15
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3207:0514:0217:4120:5921:1822:1001:15
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3208:0415:0218:4121:5922:1823:1002:15
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3109:0416:0219:4123:0023:1900:1103:15
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3010:0317:0220:4100:0000:2001:1204:15
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3011:0318:0221:4101:0101:2002:1305:15
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2912:0319:0222:4102:0202:2103:1406:15
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2813:0220:0223:4103:0203:2204:1407:15
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2814:0221:0200:4104:0304:2205:1508:15
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2715:0222:0201:4105:0305:2306:1609:15
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2716:0223:0302:4206:0406:2307:1610:15
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2617:0100:0303:4207:0407:2408:1711:15
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2618:0101:0304:4208:0508:2509:1812:15
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2619:0102:0305:4209:0609:2510:1813:16
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2520:0103:0306:4210:0610:2611:1914:16
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2521:0104:0307:4211:0711:2612:2015:16
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2522:0005:0408:4212:0712:2713:2016:16
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2423:0006:0409:4313:0813:2714:2117:16
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2400:0007:0410:4314:0814:2815:2118:16
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2401:0008:0411:4315:0815:2816:2219:16
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2402:0009:0412:4316:0916:2817:2220:16
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2403:0010:0513:4317:0917:2918:2321:16
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2404:0011:0514:4318:1018:2919:2322:17
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2405:0012:0515:4419:1019:3020:2423:17
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2406:0013:0516:4420:1020:3021:2400:17
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2407:0014:0517:4421:1121:3022:2501:17
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2408:0015:0618:4422:1122:3123:2502:17
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2409:0116:0619:4423:1123:3100:2503:17
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2410:0117:0620:4500:1200:3101:2504:18
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2411:0118:0621:4501:1201:3202:2605:18
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2412:0119:0722:4502:1202:3203:2606:18