اوقات شرعی به افق کلواری
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی کلواری

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کلواری

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کلواری
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3306:0513:0216:4119:5820:1721:0900:15
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3207:0514:0217:4120:5921:1822:1001:15
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3108:0415:0218:4121:5922:1923:1102:15
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3109:0416:0219:4123:0023:1900:1103:15
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3010:0317:0220:4100:0100:2001:1204:15
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2911:0318:0221:4101:0101:2002:1305:15
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2912:0319:0222:4102:0202:2103:1406:15
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2813:0220:0223:4103:0203:2204:1407:15
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2814:0221:0200:4104:0304:2205:1508:15
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2715:0222:0301:4105:0405:2306:1609:15
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2716:0123:0302:4206:0406:2407:1710:15
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2617:0100:0303:4207:0507:2408:1711:15
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2618:0101:0304:4208:0508:2509:1812:16
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2519:0102:0305:4209:0609:2510:1913:16
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2520:0103:0306:4210:0610:2611:1914:16
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2521:0004:0307:4211:0711:2612:2015:16
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2522:0005:0408:4212:0712:2713:2016:16
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2423:0006:0409:4313:0813:2714:2117:16
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2400:0007:0410:4314:0814:2815:2218:16
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2401:0008:0411:4315:0815:2816:2219:16
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2402:0009:0412:4316:0916:2917:2320:16
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2403:0010:0513:4317:0917:2918:2321:16
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2404:0011:0514:4318:1018:2919:2322:17
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2405:0012:0515:4419:1019:3020:2423:17
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2406:0013:0516:4420:1020:3021:2400:17
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2407:0014:0617:4421:1121:3022:2501:17
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2408:0015:0618:4422:1122:3123:2502:17
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2409:0116:0619:4423:1123:3100:2503:18
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2410:0117:0620:4500:1200:3101:2604:18
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2411:0118:0621:4501:1201:3202:2605:18
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2412:0119:0722:4502:1202:3203:2606:18