اوقات شرعی به افق کلیان
امروز : پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی کلیان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کلیان

جمعه
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کلیان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1806:0413:1617:0820:2820:4921:4800:23
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1707:0314:1618:0821:2921:5022:4901:23
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1608:0215:1619:0822:2922:5123:5002:23
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1509:0216:1620:0923:3023:5100:5103:23
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1410:0117:1621:0900:3100:5201:5204:22
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1311:0118:1622:0901:3201:5302:5305:22
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1212:0019:1623:0902:3202:5403:5406:22
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1113:0020:1600:0903:3303:5504:5507:22
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1013:5921:1601:1004:3404:5505:5608:22
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1014:5922:1702:1005:3505:5606:5709:22
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0915:5823:1703:1006:3506:5707:5810:22
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0816:5800:1704:1007:3607:5808:5911:22
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0817:5801:1705:1108:3708:5810:0012:22
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0718:5702:1706:1109:3709:5911:0113:22
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0619:5703:1707:1110:3811:0012:0114:22
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0620:5704:1808:1111:3812:0013:0215:22
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0521:5705:1809:1212:3913:0114:0316:22
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0522:5606:1810:1213:4014:0115:0417:22
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0423:5607:1811:1214:4015:0216:0418:22
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0400:5608:1812:1215:4116:0317:0519:22
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0401:5609:1913:1316:4117:0318:0620:22
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0402:5610:1914:1317:4218:0419:0621:23
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0303:5611:1915:1318:4219:0420:0722:23
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0304:5612:1916:1319:4220:0421:0723:23
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0305:5613:1917:1320:4321:0522:0800:23
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0306:5614:2018:1421:4322:0523:0801:23
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0307:5615:2019:1422:4423:0600:0802:23
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0308:5616:2020:1423:4400:0601:0903:23
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0309:5617:2021:1400:4401:0602:0904:24
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0310:5618:2022:1501:4402:0703:0905:24
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0311:5719:2123:1502:4503:0704:1006:24