اوقات شرعی به افق جونقان
امروز : پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی جونقان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جونقان

جمعه
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق جونقان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3206:0613:0416:4520:0220:2221:1400:17
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3107:0514:0417:4521:0321:2222:1501:17
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3008:0515:0418:4522:0422:2323:1602:17
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3009:0416:0419:4523:0423:2400:1703:17
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2910:0417:0420:4500:0500:2401:1804:17
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2811:0318:0421:4501:0601:2502:1805:17
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2812:0319:0422:4602:0602:2603:1906:17
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2713:0320:0523:4603:0703:2604:2007:17
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2714:0221:0500:4604:0704:2705:2108:17
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2615:0222:0501:4605:0805:2806:2109:17
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2516:0223:0502:4606:0906:2807:2210:17
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2517:0100:0503:4607:0907:2908:2311:17
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2518:0101:0504:4608:1008:2909:2412:17
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2419:0102:0605:4609:1009:3010:2413:17
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2420:0103:0606:4710:1110:3011:2514:17
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2321:0104:0607:4711:1111:3112:2515:17
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2322:0105:0608:4712:1212:3213:2616:17
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2323:0006:0609:4713:1213:3214:2717:18
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2300:0007:0610:4714:1314:3215:2718:18
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2201:0008:0711:4715:1315:3316:2819:18
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2202:0009:0712:4816:1316:3317:2820:18
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2203:0010:0713:4817:1417:3418:2921:18
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2204:0011:0714:4818:1418:3419:2922:18
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2205:0012:0715:4819:1519:3520:3023:18
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2206:0013:0816:4820:1520:3521:3000:18
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2207:0014:0817:4921:1521:3522:3001:19
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2208:0115:0818:4922:1622:3623:3102:19
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2209:0116:0819:4923:1623:3600:3103:19
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2210:0117:0920:4900:1600:3601:3104:19
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2211:0118:0921:4901:1601:3602:3205:19
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2312:0119:0922:5002:1702:3703:3206:20