اوقات شرعی به افق شلمزار
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی شلمزار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شلمزار

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق شلمزار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3206:0513:0316:4420:0220:2121:1400:17
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3107:0514:0317:4421:0221:2222:1401:17
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3008:0415:0418:4422:0322:2223:1502:17
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2909:0416:0419:4423:0423:2300:1603:17
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2910:0317:0420:4500:0400:2401:1704:17
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2811:0318:0421:4501:0501:2402:1805:16
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2712:0319:0422:4502:0602:2503:1806:16
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2713:0220:0423:4503:0603:2604:1907:16
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2614:0221:0400:4504:0704:2605:2008:17
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2615:0222:0401:4505:0705:2706:2109:17
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2516:0123:0502:4506:0806:2807:2110:17
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2517:0100:0503:4507:0807:2808:2211:17
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2418:0101:0504:4608:0908:2909:2312:17
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2419:0102:0505:4609:1009:2910:2313:17
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2420:0103:0506:4610:1010:3011:2414:17
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2321:0004:0507:4611:1111:3012:2515:17
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2322:0005:0608:4612:1112:3113:2516:17
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2323:0006:0609:4613:1113:3114:2617:17
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2200:0007:0610:4714:1214:3215:2618:17
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2201:0008:0611:4715:1215:3216:2719:17
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2202:0009:0612:4716:1316:3317:2720:17
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2203:0010:0713:4717:1317:3318:2821:18
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2204:0011:0714:4718:1418:3419:2822:18
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2205:0012:0715:4819:1419:3420:2923:18
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2206:0013:0716:4820:1420:3421:2900:18
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2207:0014:0717:4821:1521:3522:3001:18
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2208:0015:0818:4822:1522:3523:3002:18
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2209:0016:0819:4823:1523:3500:3003:19
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2210:0117:0820:4900:1600:3501:3104:19
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2211:0118:0821:4901:1601:3602:3105:19
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2312:0119:0822:4902:1602:3603:3106:19