اوقات شرعی به افق بلداجی
امروز : شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی بلداجی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بلداجی

یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
سه شنبه
۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
چهارشنبه
۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
پنجشنبه
۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
جمعه
۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی تیر ماه به افق بلداجی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2206:0113:0816:4820:1520:3521:3000:19
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2307:0114:0817:4821:1521:3522:3001:19
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2308:0115:0818:4822:1522:3523:3002:19
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2309:0116:0819:4923:1523:3500:3003:19
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2410:0217:0920:4900:1600:3501:3004:20
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2411:0218:0921:4901:1601:3602:3005:20
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2412:0219:0922:4902:1602:3603:3006:20
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2513:0320:0923:5003:1603:3604:3007:20
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2514:0321:0900:5004:1604:3605:3008:20
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2615:0322:1001:5005:1605:3606:3009:21
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2616:0423:1002:5006:1606:3607:3010:21
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2717:0400:1003:5007:1607:3508:3011:21
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2718:0501:1004:5108:1608:3509:3012:21
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2819:0502:1005:5109:1509:3510:3013:22
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2920:0603:1106:5110:1510:3511:2914:22
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2921:0604:1107:5111:1511:3512:2915:22
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3022:0705:1108:5112:1512:3513:2916:22
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3123:0706:1109:5113:1513:3414:2817:23
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3100:0807:1110:5214:1514:3415:2818:23
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3201:0808:1111:5215:1415:3416:2819:23
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3302:0909:1112:5216:1416:3417:2720:23
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3403:0910:1213:5217:1417:3318:2721:24
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3404:1011:1214:5218:1318:3319:2622:24
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3505:1012:1215:5219:1319:3220:2623:24
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3606:1113:1216:5220:1320:3221:2500:24
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3707:1214:1217:5321:1221:3222:2501:24
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3808:1215:1218:5322:1222:3123:2402:25
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3809:1316:1219:5323:1123:3100:2303:25
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3910:1317:1220:5300:1100:3001:2304:25
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4011:1418:1221:5301:1001:2902:2205:25
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4112:1519:1222:5302:1002:2903:2106:25