اوقات شرعی به افق اسلام شهر
امروز : جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
اوقات شرعی اسلام شهر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اسلام شهر

شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
اوقات شرعی خرداد ماه به افق اسلام شهر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1605:5613:0216:5020:0820:2821:2400:12
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1506:5514:0217:5021:0921:2922:2501:12
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1407:5515:0218:5022:0922:3023:2602:12
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1308:5416:0219:5023:1023:3100:2703:12
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1209:5417:0220:5000:1100:3101:2804:11
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1110:5318:0221:5001:1201:3202:2905:11
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1011:5319:0222:5102:1202:3303:3006:11
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1012:5220:0223:5103:1303:3404:3107:11
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0913:5221:0300:5104:1404:3405:3208:11
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0814:5122:0301:5105:1405:3506:3309:11
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0815:5123:0302:5106:1506:3607:3310:11
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0716:5100:0303:5107:1507:3608:3411:11
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0717:5001:0304:5208:1608:3709:3512:11
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0618:5002:0305:5209:1709:3810:3613:11
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0619:5003:0306:5210:1710:3811:3614:11
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0520:5004:0407:5211:1811:3912:3715:11
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0521:4905:0408:5312:1812:3913:3816:12
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0422:4906:0409:5313:1913:4014:3917:12
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0423:4907:0410:5314:1914:4015:3918:12
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0400:4908:0411:5315:2015:4116:4019:12
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0401:4909:0512:5316:2016:4117:4020:12
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0302:4910:0513:5417:2117:4218:4121:12
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0303:4911:0514:5418:2118:4219:4122:12
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0304:4912:0515:5419:2219:4320:4223:12
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0305:4913:0516:5420:2220:4321:4200:12
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0306:4914:0617:5421:2221:4322:4301:13
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0307:4915:0618:5522:2322:4423:4302:13
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0308:4916:0619:5523:2323:4400:4303:13
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0309:4917:0620:5500:2300:4401:4404:13
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0310:5018:0721:5501:2301:4502:4405:13
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0311:5019:0722:5602:2402:4503:4406:14