اوقات شرعی به افق بندرگناوه
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی بندرگناوه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بندرگناوه

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بندرگناوه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4206:1213:0516:4019:5820:1621:0700:20
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:4107:1114:0517:4020:5821:1722:0801:20
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:4108:1115:0518:4021:5922:1823:0802:20
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:4009:1116:0519:4022:5923:1800:0903:20
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3910:1017:0520:4000:0000:1901:1004:20
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3911:1018:0521:4001:0101:1902:1105:20
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3812:0919:0522:4002:0102:2003:1106:20
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3813:0920:0523:4003:0203:2104:1207:20
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3714:0921:0500:4104:0204:2105:1308:20
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3715:0922:0601:4105:0305:2206:1309:20
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3616:0823:0602:4106:0306:2207:1410:20
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3617:0800:0603:4107:0407:2308:1511:20
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3618:0801:0604:4108:0408:2309:1512:20
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3519:0802:0605:4109:0509:2410:1613:20
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3520:0803:0606:4110:0510:2411:1614:20
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3521:0804:0707:4111:0611:2512:1715:20
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3422:0705:0708:4112:0612:2513:1816:20
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3423:0706:0709:4213:0713:2614:1817:20
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3400:0707:0710:4214:0714:2615:1918:21
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3401:0708:0711:4215:0815:2716:1919:21
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3402:0709:0812:4216:0816:2717:2020:21
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3403:0710:0813:4217:0817:2818:2021:21
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3404:0711:0814:4218:0918:2819:2022:21
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3405:0712:0815:4319:0919:2820:2123:21
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3406:0713:0816:4320:0920:2921:2100:21
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3407:0814:0917:4321:1021:2922:2201:22
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3408:0815:0918:4322:1022:2923:2202:22
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3409:0816:0919:4323:1023:3000:2203:22
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3410:0817:0920:4400:1100:3001:2204:22
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3411:0818:0921:4401:1101:3002:2305:22
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3412:0819:1022:4402:1102:3003:2306:23