اوقات شرعی به افق بندرریگ
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی بندرریگ

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بندرریگ

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بندرریگ
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4206:1113:0416:4019:5720:1621:0600:19
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:4107:1114:0417:4020:5821:1622:0701:19
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:4008:1115:0418:4021:5822:1723:0802:19
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:4009:1016:0419:4022:5923:1800:0803:19
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3910:1017:0520:4023:5900:1801:0904:19
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3911:1018:0521:4001:0001:1902:1005:19
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3812:0919:0522:4002:0102:1903:1106:19
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3813:0920:0523:4003:0103:2004:1107:19
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3714:0921:0500:4004:0204:2105:1208:19
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3715:0822:0501:4005:0205:2106:1309:19
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3616:0823:0502:4006:0306:2207:1310:19
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3617:0800:0503:4007:0307:2208:1411:19
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3518:0801:0604:4008:0408:2309:1512:20
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3519:0802:0605:4009:0409:2310:1513:20
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3520:0703:0606:4010:0510:2411:1614:20
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3521:0704:0607:4111:0511:2412:1615:20
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3422:0705:0608:4112:0612:2513:1716:20
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3423:0706:0709:4113:0613:2514:1717:20
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3400:0707:0710:4114:0614:2615:1818:20
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3401:0708:0711:4115:0715:2616:1819:20
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3402:0709:0712:4116:0716:2617:1920:20
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3403:0710:0713:4217:0817:2718:1921:21
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3404:0711:0814:4218:0818:2719:2022:21
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3305:0712:0815:4219:0819:2820:2023:21
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3306:0713:0816:4220:0920:2821:2000:21
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3407:0714:0817:4221:0921:2822:2101:21
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3408:0715:0818:4222:0922:2923:2102:21
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3409:0816:0919:4323:1023:2900:2103:22
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3410:0817:0920:4300:1000:2901:2204:22
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3411:0818:0921:4301:1001:2902:2205:22
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3412:0819:0922:4302:1002:3003:2206:22