اوقات شرعی به افق دیلم
امروز : پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی دیلم

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دیلم

جمعه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی تیر ماه به افق دیلم
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:3406:0913:1116:4720:1420:3321:2600:24
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:3407:0914:1117:4721:1421:3322:2601:24
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:3408:0915:1218:4722:1422:3423:2702:24
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:3509:0916:1219:4723:1423:3400:2703:24
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3510:1017:1220:4800:1400:3401:2704:25
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3511:1018:1221:4801:1401:3402:2705:25
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3612:1019:1322:4802:1502:3403:2706:25
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3613:1120:1323:4803:1503:3404:2707:25
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3714:1121:1300:4904:1504:3405:2708:26
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3715:1122:1301:4905:1505:3406:2709:26
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3816:1223:1302:4906:1506:3407:2710:26
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3817:1200:1403:4907:1507:3408:2711:26
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3918:1301:1404:4908:1508:3409:2612:27
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3919:1302:1405:5009:1409:3410:2613:27
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:4020:1403:1406:5010:1410:3411:2614:27
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:4021:1404:1407:5011:1411:3312:2615:27
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:4122:1405:1408:5012:1412:3313:2616:28
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:4223:1506:1509:5113:1413:3314:2517:28
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:4200:1507:1510:5114:1414:3315:2518:28
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:4301:1608:1511:5115:1315:3316:2519:28
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:4402:1609:1512:5116:1316:3217:2420:28
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:4403:1710:1513:5117:1317:3218:2421:29
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4504:1811:1514:5118:1318:3219:2322:29
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4605:1812:1515:5219:1219:3120:2323:29
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4706:1913:1516:5220:1220:3121:2200:29
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4707:1914:1517:5221:1221:3022:2201:29
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4808:2015:1618:5222:1122:3023:2102:30
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4909:2016:1619:5223:1123:3000:2103:30
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:5010:2117:1620:5200:1000:2901:2004:30
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:5011:2118:1621:5201:1001:2902:1905:30
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:5112:2219:1622:5202:0902:2803:1906:30