اوقات شرعی به افق قزل دیزج
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی قزل دیزج

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قزل دیزج

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی خرداد ماه به افق قزل دیزج
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2406:1013:2317:1520:3520:5721:5600:30
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2307:1014:2318:1621:3621:5822:5701:30
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2208:0915:2319:1622:3722:5823:5802:30
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2109:0816:2320:1623:3823:5900:5903:29
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2010:0817:2321:1600:3901:0002:0004:29
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1911:0718:2322:1601:3902:0103:0105:29
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1812:0719:2323:1702:4003:0204:0206:29
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1713:0620:2300:1703:4104:0205:0307:29
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1714:0621:2401:1704:4205:0306:0408:29
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1615:0522:2402:1705:4206:0407:0509:29
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1516:0523:2403:1806:4307:0508:0610:29
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1417:0500:2404:1807:4408:0509:0711:29
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1418:0401:2405:1808:4409:0610:0812:29
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1319:0402:2406:1809:4510:0711:0913:29
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1220:0403:2507:1910:4611:0712:0914:29
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1221:0404:2508:1911:4612:0813:1015:29
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1122:0305:2509:1912:4713:0914:1116:29
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1123:0306:2510:1913:4714:0915:1217:29
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1100:0307:2511:2014:4815:1016:1218:29
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1001:0308:2512:2015:4816:1017:1319:29
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1002:0309:2613:2016:4917:1118:1420:29
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1003:0310:2614:2017:4918:1119:1421:29
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1004:0311:2615:2018:5019:1220:1522:30
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0905:0312:2616:2119:5020:1221:1523:30
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0906:0313:2717:2120:5021:1322:1600:30
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0907:0314:2718:2121:5122:1323:1601:30
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0908:0315:2719:2122:5123:1300:1602:30
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0909:0316:2720:2223:5100:1401:1703:30
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0910:0317:2721:2200:5201:1402:1704:31
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0911:0318:2822:2201:5202:1403:1705:31
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1012:0319:2823:2202:5203:1404:1806:31