اوقات شرعی به افق سردرود
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی سردرود

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سردرود

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سردرود
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2406:1013:2217:1520:3420:5621:5500:29
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2307:0914:2218:1521:3521:5722:5601:29
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2208:0915:2219:1522:3622:5723:5702:29
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2109:0816:2220:1523:3723:5800:5803:29
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2010:0817:2221:1500:3800:5901:5904:29
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1911:0718:2322:1601:3802:0003:0005:29
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1812:0619:2323:1602:3903:0104:0106:29
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1713:0620:2300:1603:4004:0105:0207:29
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1614:0521:2301:1604:4105:0206:0308:29
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1615:0522:2302:1705:4106:0307:0409:28
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1516:0523:2303:1706:4207:0408:0510:28
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1417:0400:2304:1707:4308:0409:0611:28
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1318:0401:2405:1708:4309:0510:0712:28
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1319:0402:2406:1809:4410:0611:0813:28
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1220:0303:2407:1810:4511:0612:0814:28
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1221:0304:2408:1811:4512:0713:0915:28
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1122:0305:2409:1812:4613:0814:1016:29
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1123:0306:2410:1813:4614:0815:1117:29
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1000:0207:2511:1914:4715:0916:1118:29
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1001:0208:2512:1915:4716:0917:1219:29
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1002:0209:2513:1916:4817:1018:1220:29
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1003:0210:2514:1917:4818:1019:1321:29
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0904:0211:2515:2018:4919:1120:1422:29
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0905:0212:2616:2019:4920:1121:1423:29
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0906:0213:2617:2020:5021:1222:1500:29
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0907:0214:2618:2021:5022:1223:1501:29
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0908:0215:2619:2122:5023:1200:1502:30
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0909:0216:2620:2123:5100:1301:1603:30
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0910:0317:2721:2100:5101:1302:1604:30
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0911:0318:2722:2101:5102:1303:1605:30
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0912:0319:2723:2202:5103:1404:1706:30