اوقات شرعی به افق مهران
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی مهران

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق مهران

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی خرداد ماه به افق مهران
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4606:2213:2217:0520:2320:4221:3600:34
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:4507:2114:2218:0521:2321:4322:3701:34
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:4408:2115:2219:0522:2422:4423:3802:34
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:4409:2016:2220:0523:2523:4400:3903:34
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:4310:2017:2221:0600:2500:4501:3904:34
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:4211:1918:2322:0601:2601:4602:4005:34
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:4212:1919:2323:0602:2702:4703:4106:34
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:4113:1820:2300:0603:2703:4704:4207:34
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:4014:1821:2301:0604:2804:4805:4308:34
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:4015:1822:2302:0605:2905:4806:4309:34
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3916:1723:2303:0606:2906:4907:4410:34
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3917:1700:2304:0707:3007:5008:4511:34
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3818:1701:2305:0708:3008:5009:4612:34
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3819:1702:2406:0709:3109:5110:4613:34
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3820:1703:2407:0710:3110:5111:4714:34
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3721:1604:2408:0711:3211:5212:4815:35
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3722:1605:2409:0712:3212:5313:4816:35
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3723:1606:2410:0813:3313:5314:4917:35
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3600:1607:2511:0814:3314:5415:4918:35
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3601:1608:2512:0815:3415:5416:5019:35
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3602:1609:2513:0816:3416:5417:5020:35
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3603:1610:2514:0817:3517:5518:5121:35
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3604:1611:2515:0918:3518:5519:5122:35
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3605:1612:2616:0919:3519:5620:5223:35
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3606:1613:2617:0920:3620:5621:5200:36
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3607:1614:2618:0921:3621:5622:5301:36
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3608:1615:2619:0922:3622:5723:5302:36
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3609:1616:2620:1023:3723:5700:5303:36
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3610:1617:2721:1000:3700:5701:5304:36
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3611:1718:2722:1001:3701:5802:5405:37
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3612:1719:2723:1002:3702:5803:5406:37