اوقات شرعی به افق مهران
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی مهران

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق مهران

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی خرداد ماه به افق مهران
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:4606:2213:2217:0520:2320:4221:3600:34
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:4507:2114:2218:0521:2321:4322:3701:34
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:4508:2115:2219:0522:2422:4423:3702:34
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:4409:2016:2220:0523:2523:4400:3803:34
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:4310:2017:2221:0500:2500:4501:3904:34
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:4211:1918:2222:0601:2601:4602:4005:34
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:4212:1919:2323:0602:2702:4603:4106:34
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:4113:1920:2300:0603:2703:4704:4207:34
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:4114:1821:2301:0604:2804:4805:4208:34
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:4015:1822:2302:0605:2805:4806:4309:34
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3916:1823:2303:0606:2906:4907:4410:34
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3917:1700:2304:0607:3007:5008:4511:34
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3818:1701:2305:0708:3008:5009:4512:34
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3819:1702:2406:0709:3109:5110:4613:34
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3820:1703:2407:0710:3110:5111:4714:34
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3721:1604:2408:0711:3211:5212:4715:34
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3722:1605:2409:0712:3212:5213:4816:35
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3723:1606:2410:0813:3313:5314:4917:35
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3600:1607:2511:0814:3314:5315:4918:35
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:3601:1608:2512:0815:3415:5416:5019:35
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:3602:1609:2513:0816:3416:5417:5020:35
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:3603:1610:2514:0817:3517:5518:5121:35
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:3604:1611:2515:0818:3518:5519:5122:35
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:3605:1612:2616:0919:3519:5620:5223:35
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:3606:1613:2617:0920:3620:5621:5200:36
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:3607:1614:2618:0921:3621:5622:5201:36
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:3608:1615:2619:0922:3622:5723:5302:36
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:3609:1616:2620:1023:3723:5700:5303:36
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:3610:1617:2721:1000:3700:5701:5304:36
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:3611:1718:2722:1001:3701:5702:5405:37
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3612:1719:2723:1002:3702:5803:5406:37