اوقات شرعی به افق گنبد پیرمحمد
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی گنبد پیرمحمد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گنبد پیرمحمد

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی خرداد ماه به افق گنبد پیرمحمد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4406:2013:2017:0420:2120:4121:3500:33
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:4307:1914:2118:0421:2221:4222:3601:33
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:4208:1915:2119:0422:2322:4323:3702:33
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:4209:1816:2120:0423:2423:4300:3703:33
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:4110:1817:2121:0400:2400:4401:3804:33
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:4011:1718:2122:0401:2501:4502:3905:32
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:4012:1719:2123:0402:2502:4503:4006:32
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3913:1720:2100:0503:2603:4604:4107:32
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3814:1621:2101:0504:2704:4705:4208:32
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3815:1622:2102:0505:2705:4706:4209:32
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3716:1623:2203:0506:2806:4807:4310:33
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3717:1500:2204:0507:2807:4908:4411:33
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3618:1501:2205:0508:2908:4909:4412:33
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3619:1502:2206:0609:3009:5010:4513:33
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3520:1503:2207:0610:3010:5011:4614:33
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3521:1404:2208:0611:3111:5112:4615:33
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3522:1405:2309:0612:3112:5113:4716:33
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3423:1406:2310:0613:3213:5214:4817:33
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3400:1407:2311:0614:3214:5215:4818:33
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3401:1408:2312:0715:3315:5316:4919:33
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3402:1409:2313:0716:3316:5317:4920:33
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3403:1410:2414:0717:3317:5418:5021:34
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3304:1411:2415:0718:3418:5419:5022:34
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3305:1412:2416:0719:3419:5420:5123:34
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3306:1413:2417:0820:3520:5521:5100:34
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3307:1414:2418:0821:3521:5522:5201:34
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3308:1415:2519:0822:3522:5623:5202:34
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3409:1416:2520:0823:3523:5600:5203:34
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3410:1517:2521:0900:3600:5601:5204:35
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3411:1518:2522:0901:3601:5602:5305:35
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3412:1519:2623:0902:3602:5703:5306:35