اوقات شرعی به افق پهله
امروز : سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
اوقات شرعی پهله

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق پهله

چهارشنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
پنجشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
جمعه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
اوقات شرعی تیر ماه به افق پهله
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:3406:1413:2417:0720:3420:5521:5100:34
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:3407:1514:2518:0721:3521:5522:5101:34
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:3508:1515:2519:0822:3522:5523:5102:35
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:3509:1516:2520:0823:3523:5500:5103:35
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3510:1517:2521:0800:3500:5501:5104:35
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3611:1618:2522:0801:3501:5502:5105:35
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3612:1619:2623:0902:3502:5503:5106:36
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3613:1720:2600:0903:3503:5504:5107:36
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3714:1721:2601:0904:3504:5505:5108:36
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3715:1722:2602:0905:3505:5506:5109:36
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3816:1823:2603:0906:3506:5507:5110:37
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3917:1800:2704:1007:3507:5508:5111:37
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3918:1901:2705:1008:3508:5509:5112:37
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:4019:1902:2706:1009:3509:5510:5013:37
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:4020:2003:2707:1010:3510:5511:5014:38
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:4121:2004:2708:1011:3511:5512:5015:38
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:4222:2105:2809:1012:3412:5413:5016:38
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:4223:2106:2810:1113:3413:5414:4917:38
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:4300:2207:2811:1114:3414:5415:4918:39
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:4401:2208:2812:1115:3415:5416:4819:39
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:4502:2309:2813:1116:3316:5317:4820:39
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:4603:2310:2814:1117:3317:5318:4721:39
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4604:2411:2815:1118:3318:5219:4722:39
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4705:2412:2816:1119:3219:5220:4623:40
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4806:2513:2917:1120:3220:5221:4600:40
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4907:2614:2918:1221:3121:5122:4501:40
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:5008:2615:2919:1222:3122:5123:4502:40
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:5109:2716:2920:1223:3023:5000:4403:41
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:5210:2817:2921:1200:3000:4901:4304:41
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:5211:2818:2922:1201:2901:4902:4205:41
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:5312:2919:2923:1202:2902:4803:4206:41