اوقات شرعی به افق پهله
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی پهله

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق پهله

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی خرداد ماه به افق پهله
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:4406:1913:1917:0220:1920:3921:3200:32
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:4307:1914:1918:0221:2021:4022:3301:32
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:4208:1815:1919:0222:2122:4023:3402:32
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:4109:1816:1920:0223:2123:4100:3503:31
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:4110:1717:1921:0200:2200:4201:3604:31
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:4011:1718:2022:0201:2301:4302:3705:31
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3912:1619:2023:0302:2302:4303:3806:31
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3913:1620:2000:0303:2403:4404:3807:31
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3814:1621:2001:0304:2504:4505:3908:31
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3815:1522:2002:0305:2505:4506:4009:31
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3716:1523:2003:0306:2606:4607:4110:31
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3717:1500:2004:0307:2607:4608:4111:31
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3618:1401:2105:0408:2708:4709:4212:32
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3619:1402:2106:0409:2809:4810:4313:32
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3520:1403:2107:0410:2810:4811:4314:32
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3521:1404:2108:0411:2911:4912:4415:32
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3522:1405:2109:0412:2912:4913:4516:32
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3423:1406:2110:0413:3013:5014:4517:32
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3400:1307:2211:0514:3014:5015:4618:32
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:3401:1308:2212:0515:3115:5116:4619:32
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:3402:1309:2213:0516:3116:5117:4720:32
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:3303:1310:2214:0517:3117:5218:4721:32
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:3304:1311:2215:0518:3218:5219:4822:33
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:3305:1312:2316:0619:3219:5220:4823:33
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:3306:1313:2317:0620:3220:5321:4900:33
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:3307:1314:2318:0621:3321:5322:4901:33
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:3308:1415:2319:0622:3322:5323:4902:33
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:3309:1416:2420:0623:3323:5400:5003:33
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:3310:1417:2421:0700:3400:5401:5004:34
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:3411:1418:2422:0701:3401:5402:5005:34
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3412:1419:2423:0702:3402:5403:5106:34