اوقات شرعی به افق زرنه
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
اوقات شرعی زرنه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق زرنه

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
اوقات شرعی خرداد ماه به افق زرنه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:4306:2013:2217:0720:2420:4421:3800:34
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:4207:1914:2218:0721:2521:4522:3901:34
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:4108:1915:2219:0722:2622:4623:4002:33
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:4009:1816:2220:0723:2623:4600:4103:33
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:4010:1817:2221:0700:2700:4701:4204:33
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3911:1718:2222:0701:2801:4802:4305:33
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3812:1719:2223:0702:2802:4803:4406:33
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3813:1620:2300:0703:2903:4904:4507:33
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3714:1621:2301:0804:3004:5005:4508:33
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3615:1622:2302:0805:3005:5006:4609:33
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3616:1523:2303:0806:3106:5107:4710:33
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3517:1500:2304:0807:3107:5208:4811:33
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3518:1501:2305:0808:3208:5209:4812:33
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3419:1502:2406:0809:3309:5310:4913:33
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3420:1403:2407:0910:3310:5311:5014:33
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3321:1404:2408:0911:3411:5412:5015:34
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3322:1405:2409:0912:3412:5513:5116:34
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3323:1406:2410:0913:3513:5514:5217:34
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3200:1407:2411:0914:3514:5615:5218:34
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:3201:1408:2512:1015:3615:5616:5319:34
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:3202:1409:2513:1016:3616:5717:5320:34
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:3203:1410:2514:1017:3717:5718:5421:34
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:3204:1411:2515:1018:3718:5719:5422:34
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:3205:1412:2516:1019:3719:5820:5523:34
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:3206:1413:2617:1120:3820:5821:5500:35
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:3207:1414:2618:1121:3821:5922:5601:35
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:3208:1415:2619:1122:3822:5923:5602:35
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:3209:1416:2620:1123:3923:5900:5603:35
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:3210:1417:2721:1200:3900:5901:5704:35
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:3211:1418:2722:1201:3902:0002:5705:36
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3212:1519:2723:1202:3903:0003:5706:36