اوقات شرعی به افق زرنه
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی زرنه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق زرنه

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی خرداد ماه به افق زرنه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4306:2013:2217:0720:2420:4421:3900:34
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:4207:1914:2218:0721:2521:4522:4001:33
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:4108:1915:2219:0722:2622:4623:4002:33
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:4009:1816:2220:0723:2723:4600:4103:33
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3910:1817:2221:0700:2700:4701:4204:33
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3911:1718:2222:0701:2801:4802:4305:33
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3812:1719:2323:0702:2902:4903:4406:33
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3713:1620:2300:0803:2903:4904:4507:33
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3714:1621:2301:0804:3004:5005:4608:33
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3615:1622:2302:0805:3005:5106:4609:33
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3616:1523:2303:0806:3106:5107:4710:33
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3517:1500:2304:0807:3207:5208:4811:33
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3518:1501:2305:0808:3208:5209:4912:33
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3419:1502:2406:0909:3309:5310:4913:33
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3420:1403:2407:0910:3310:5411:5014:33
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3321:1404:2408:0911:3411:5412:5115:34
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3322:1405:2409:0912:3412:5513:5116:34
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3323:1406:2410:0913:3513:5514:5217:34
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3200:1407:2411:0914:3514:5615:5218:34
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3201:1408:2512:1015:3615:5616:5319:34
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3202:1409:2513:1016:3616:5717:5420:34
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3203:1410:2514:1017:3717:5718:5421:34
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3204:1411:2515:1018:3718:5819:5422:34
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3205:1412:2516:1119:3719:5820:5523:35
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3206:1413:2617:1120:3820:5821:5500:35
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3207:1414:2618:1121:3821:5922:5601:35
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3208:1415:2619:1122:3822:5923:5602:35
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3209:1416:2620:1123:3923:5900:5603:35
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3210:1417:2721:1200:3901:0001:5704:35
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3211:1418:2722:1201:3902:0002:5705:36
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3212:1519:2723:1202:3903:0003:5706:36