اوقات شرعی به افق دهق
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی دهق

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دهق

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دهق
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2706:0213:0316:4620:0420:2321:1700:15
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2607:0214:0317:4621:0421:2422:1801:15
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2508:0115:0318:4622:0522:2523:1802:15
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2509:0116:0319:4623:0623:2500:1903:15
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2410:0017:0320:4600:0600:2601:2004:15
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2311:0018:0321:4601:0701:2702:2105:15
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2312:0019:0322:4702:0802:2703:2206:15
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2212:5920:0423:4703:0803:2804:2307:15
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2113:5921:0400:4704:0904:2905:2308:15
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2114:5922:0401:4705:0905:2906:2409:15
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2015:5823:0402:4706:1006:3007:2510:15
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2016:5800:0403:4707:1107:3108:2611:15
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1917:5801:0404:4708:1108:3109:2612:15
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1918:5802:0505:4809:1209:3210:2713:15
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1819:5703:0506:4810:1210:3211:2814:15
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1820:5704:0507:4811:1311:3312:2815:15
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1821:5705:0508:4812:1312:3313:2916:15
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1722:5706:0509:4813:1413:3414:3017:16
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1723:5707:0510:4914:1414:3415:3018:16
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1700:5708:0611:4915:1515:3516:3119:16
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1701:5709:0612:4916:1516:3517:3120:16
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1702:5710:0613:4917:1517:3618:3221:16
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1703:5711:0614:4918:1618:3619:3222:16
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1604:5712:0615:5019:1619:3620:3323:16
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1605:5713:0716:5020:1720:3721:3300:17
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1606:5714:0717:5021:1721:3722:3301:17
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1707:5715:0718:5022:1722:3723:3402:17
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1708:5716:0719:5023:1723:3800:3403:17
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1709:5717:0820:5100:1800:3801:3404:17
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1710:5718:0821:5101:1801:3802:3505:17
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1711:5819:0822:5102:1802:3903:3506:18