اوقات شرعی به افق نائین
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:54
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
اوقات شرعی نائین

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نائین

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:54
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:55
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:55
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:55
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:55
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:55
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
اوقات شرعی خرداد ماه به افق نائین
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1905:5412:5416:3719:5420:1421:0700:07
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1906:5413:5417:3720:5521:1522:0801:07
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1807:5314:5418:3721:5622:1523:0902:07
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1708:5315:5519:3722:5623:1600:1003:07
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1609:5216:5520:3723:5700:1701:1104:07
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1610:5217:5521:3700:5801:1702:1105:07
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1511:5218:5522:3701:5802:1803:1206:07
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1412:5119:5523:3802:5903:1904:1307:07
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1413:5120:5500:3804:0004:1905:1408:07
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1314:5121:5501:3805:0005:2006:1509:07
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1315:5022:5502:3806:0106:2107:1510:07
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1216:5023:5603:3807:0107:2108:1611:07
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1217:5000:5604:3808:0208:2209:1712:07
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1118:5001:5605:3809:0209:2210:1713:07
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1119:4902:5606:3910:0310:2311:1814:07
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1120:4903:5607:3911:0311:2312:1915:07
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1021:4904:5608:3912:0412:2413:1916:07
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1022:4905:5709:3913:0413:2414:2017:07
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1023:4906:5710:3914:0514:2515:2018:07
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1000:4907:5711:4015:0515:2516:2119:07
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0901:4908:5712:4016:0616:2617:2220:08
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0902:4909:5713:4017:0617:2618:2221:08
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0903:4910:5814:4018:0718:2719:2222:08
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0904:4911:5815:4019:0719:2720:2323:08
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0905:4912:5816:4120:0720:2721:2300:08
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0906:4913:5817:4121:0821:2822:2401:08
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0907:4914:5818:4122:0822:2823:2402:09
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0908:4915:5919:4123:0823:2800:2403:09
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0909:4916:5920:4100:0900:2901:2504:09
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0910:5017:5921:4201:0901:2902:2505:09
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1011:5018:5922:4202:0902:2903:2506:09