اوقات شرعی به افق نائین
امروز : دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸

امروز
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی نائین

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نائین

سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
شنبه
۵ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
یکشنبه
۶ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی تیر ماه به افق نائین
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:1005:5013:0016:4220:0920:2921:2500:09
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:1006:5014:0017:4221:0921:3022:2501:10
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:1007:5015:0018:4222:0922:3023:2602:10
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:1108:5116:0019:4323:1023:3000:2603:10
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:1109:5117:0020:4300:1000:3001:2604:10
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:1110:5118:0121:4301:1001:3002:2605:11
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:1211:5219:0122:4302:1002:3003:2606:11
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:1212:5220:0123:4403:1003:3004:2607:11
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:1313:5221:0100:4404:1004:3005:2608:11
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:1314:5322:0101:4405:1005:3006:2609:12
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:1415:5323:0202:4406:1006:3007:2610:12
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:1416:5400:0203:4407:1007:3008:2511:12
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:1517:5401:0204:4508:1008:3009:2512:12
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:1618:5502:0205:4509:1009:3010:2513:13
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:1619:5503:0206:4510:0910:2911:2514:13
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:1720:5604:0207:4511:0911:2912:2415:13
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:1821:5605:0308:4512:0912:2913:2416:13
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:1822:5706:0309:4513:0913:2914:2417:14
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:1923:5707:0310:4614:0914:2915:2318:14
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:2000:5808:0311:4615:0815:2816:2319:14
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:2001:5809:0312:4616:0816:2817:2220:14
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:2102:5910:0313:4617:0817:2818:2221:14
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:2203:5911:0314:4618:0718:2719:2122:15
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:2305:0012:0415:4619:0719:2720:2123:15
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:2406:0013:0416:4620:0720:2621:2000:15
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:2507:0114:0417:4621:0621:2622:2001:15
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:2508:0215:0418:4622:0622:2523:1902:16
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:2609:0216:0419:4623:0523:2500:1803:16
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:2710:0317:0420:4700:0500:2401:1804:16
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:2811:0418:0421:4701:0401:2402:1705:16
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:2912:0419:0422:4702:0402:2303:1606:16