اوقات شرعی به افق مبارکه
امروز : دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸

امروز
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی مبارکه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق مبارکه

سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
شنبه
۵ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
یکشنبه
۶ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی تیر ماه به افق مبارکه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:1905:5813:0616:4720:1420:3421:3000:16
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:1906:5814:0617:4721:1421:3422:3001:17
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:1907:5815:0618:4822:1522:3523:3002:17
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:1908:5816:0719:4823:1523:3500:3003:17
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2009:5917:0720:4800:1500:3501:3004:17
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2010:5918:0721:4801:1501:3502:3005:17
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2111:5919:0722:4802:1502:3503:3006:18
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2113:0020:0723:4903:1503:3504:3007:18
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2114:0021:0800:4904:1504:3505:3008:18
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2215:0022:0801:4905:1505:3506:3009:18
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2216:0123:0802:4906:1506:3507:3010:19
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2317:0100:0803:4907:1507:3508:3011:19
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2418:0201:0804:5008:1508:3509:3012:19
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2419:0202:0905:5009:1509:3510:2913:19
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2520:0303:0906:5010:1510:3411:2914:20
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2521:0304:0907:5011:1411:3412:2915:20
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2622:0405:0908:5012:1412:3413:2916:20
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2723:0406:0909:5113:1413:3414:2817:20
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2800:0507:0910:5114:1414:3315:2818:21
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:2801:0508:0911:5115:1315:3316:2719:21
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:2902:0609:1012:5116:1316:3317:2720:21
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3003:0610:1013:5117:1317:3318:2621:21
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3104:0711:1014:5118:1318:3219:2622:22
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3105:0712:1015:5119:1219:3220:2523:22
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3206:0813:1016:5120:1220:3121:2500:22
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3307:0914:1017:5221:1121:3122:2401:22
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3408:0915:1018:5222:1122:3023:2402:22
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3509:1016:1019:5223:1023:3000:2303:23
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3610:1017:1020:5200:1000:2901:2204:23
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3711:1118:1021:5201:0901:2902:2205:23
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3712:1219:1022:5202:0902:2803:2106:23