اوقات شرعی به افق مبارکه
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
اوقات شرعی مبارکه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق مبارکه

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
اوقات شرعی خرداد ماه به افق مبارکه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2806:0213:0116:4219:5920:1921:1200:14
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2707:0214:0117:4221:0021:2022:1301:14
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2608:0115:0118:4222:0122:2023:1302:14
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2609:0116:0119:4223:0123:2100:1403:14
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2510:0017:0120:4200:0200:2201:1504:14
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2411:0018:0121:4301:0301:2202:1605:13
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2411:5919:0122:4302:0302:2303:1706:13
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2312:5920:0123:4303:0403:2404:1707:13
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2213:5921:0100:4304:0504:2405:1808:13
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2214:5822:0201:4305:0505:2506:1909:14
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2115:5823:0202:4306:0606:2507:2010:14
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2116:5800:0203:4307:0607:2608:2011:14
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2017:5701:0204:4308:0708:2709:2112:14
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2018:5702:0205:4409:0709:2710:2213:14
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2019:5703:0206:4410:0810:2811:2214:14
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1920:5704:0307:4411:0811:2812:2315:14
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1921:5705:0308:4412:0912:2913:2416:14
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1922:5706:0309:4413:0913:2914:2417:14
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1823:5707:0310:4414:1014:3015:2518:14
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1800:5708:0311:4515:1015:3016:2519:14
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1801:5609:0412:4516:1116:3117:2620:14
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1802:5610:0413:4517:1117:3118:2621:15
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1803:5611:0414:4518:1218:3219:2722:15
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1804:5712:0415:4519:1219:3220:2723:15
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1805:5713:0416:4620:1220:3221:2800:15
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1806:5714:0517:4621:1321:3322:2801:15
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1807:5715:0518:4622:1322:3323:2802:15
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1808:5716:0519:4623:1323:3300:2903:16
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1809:5717:0520:4600:1300:3401:2904:16
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1810:5718:0521:4701:1401:3402:2905:16
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1811:5719:0622:4702:1402:3403:2906:16