اوقات شرعی به افق یوسف آباد
امروز : سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷

امروز
۳۰ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
اوقات شرعی یوسف آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق یوسف آباد

چهارشنبه
۳۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
پنجشنبه
۱ شهریور ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
جمعه
۲ شهریور ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
شنبه
۳ شهریور ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
یکشنبه
۴ شهریور ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
دوشنبه
۵ شهریور ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
اوقات شرعی مرداد ماه به افق یوسف آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/5/1دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷04:3306:1913:3017:2220:4121:0222:0000:37
1397/5/2سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷05:3507:2014:3018:2221:4022:0122:5901:37
1397/5/3چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷06:3608:2015:3019:2222:3923:0023:5802:37
1397/5/4پنجشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۷07:3709:2116:3020:2223:3823:5900:5703:38
1397/5/5جمعه ۵ مرداد ۱۳۹۷08:3810:2217:3021:2100:3700:5801:5604:38
1397/5/6شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷09:4011:2318:3022:2101:3601:5702:5505:38
1397/5/7یکشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۷10:4112:2419:3023:2102:3602:5603:5406:38
1397/5/8دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷11:4213:2520:3000:2103:3503:5504:5307:38
1397/5/9سه شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷12:4314:2521:3001:2104:3404:5405:5108:39
1397/5/10چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷13:4515:2622:3002:2005:3305:5306:5009:39
1397/5/11پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷14:4616:2723:3003:2006:3206:5207:4910:39
1397/5/12جمعه ۱۲ مرداد ۱۳۹۷15:4717:2800:3004:2007:3107:5108:4711:39
1397/5/13شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷16:4818:2901:3005:1908:3008:5009:4612:39
1397/5/14یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷17:5019:3002:2906:1909:2909:4910:4513:39
1397/5/15دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷18:5120:3103:2907:1910:2810:4811:4314:39
1397/5/16سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷19:5221:3104:2908:1811:2611:4712:4215:39
1397/5/17چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷20:5422:3205:2909:1812:2512:4613:4116:39
1397/5/18پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷21:5523:3306:2910:1713:2413:4414:3917:40
1397/5/19جمعه ۱۹ مرداد ۱۳۹۷22:5600:3407:2911:1714:2314:4315:3818:40
1397/5/20شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷23:5701:3508:2912:1715:2215:4216:3619:40
1397/5/21یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷00:5902:3609:2813:1616:2116:4117:3520:40
1397/5/22دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷02:0003:3710:2814:1617:1917:3918:3321:40
1397/5/23سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷03:0104:3711:2815:1518:1818:3819:3222:40
1397/5/24چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷04:0205:3812:2816:1519:1719:3720:3023:40
1397/5/25پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷05:0406:3913:2817:1420:1620:3521:2900:40
1397/5/26جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷06:0507:4014:2818:1321:1421:3422:2701:40
1397/5/27شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷07:0608:4115:2719:1322:1322:3323:2602:40
1397/5/28یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷08:0709:4216:2720:1223:1223:3100:2403:40
1397/5/29دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷09:0810:4317:2721:1200:1000:3001:2304:39
1397/5/30سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷10:1011:4418:2722:1101:0901:2902:2105:39
1397/5/31چهارشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۷11:1112:4419:2623:1002:0802:2703:1906:39