اوقات شرعی به افق ونک
امروز : شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی ونک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ونک

یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
سه شنبه
۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
چهارشنبه
۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
پنجشنبه
۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
جمعه
۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی تیر ماه به افق ونک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2306:0013:0716:4620:1320:3321:2700:18
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2307:0114:0717:4621:1321:3322:2701:18
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2408:0115:0718:4622:1322:3323:2702:18
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2409:0116:0719:4623:1323:3300:2803:19
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2410:0217:0720:4700:1300:3301:2804:19
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2511:0218:0821:4701:1301:3302:2805:19
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2512:0219:0822:4702:1402:3303:2806:19
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2513:0320:0823:4703:1403:3304:2807:19
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2614:0321:0800:4804:1404:3305:2808:20
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2615:0322:0801:4805:1405:3306:2709:20
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2716:0423:0902:4806:1406:3307:2710:20
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2717:0400:0903:4807:1307:3308:2711:20
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2818:0501:0904:4808:1308:3309:2712:21
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2919:0502:0905:4909:1309:3310:2713:21
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2920:0503:0906:4910:1310:3311:2714:21
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3021:0604:1007:4911:1311:3312:2615:21
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3122:0605:1008:4912:1312:3213:2616:22
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3123:0706:1009:4913:1313:3214:2617:22
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3200:0707:1010:5014:1214:3215:2518:22
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3301:0808:1011:5015:1215:3216:2519:22
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3302:0909:1012:5016:1216:3117:2520:23
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3403:0910:1013:5017:1117:3118:2421:23
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3504:1011:1114:5018:1118:3119:2422:23
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3605:1012:1115:5019:1119:3020:2323:23
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3606:1113:1116:5020:1020:3021:2200:23
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3707:1114:1117:5021:1021:2922:2201:24
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3808:1215:1118:5122:1022:2923:2102:24
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3909:1316:1119:5123:0923:2800:2103:24
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4010:1317:1120:5100:0900:2801:2004:24
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4111:1418:1121:5101:0801:2702:1905:24
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4212:1419:1122:5102:0802:2703:1906:25