اوقات شرعی به افق ونک
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی ونک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ونک

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی تیر ماه به افق ونک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2306:0013:0716:4620:1320:3321:2700:18
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2307:0114:0717:4621:1321:3322:2701:18
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2308:0115:0718:4622:1322:3323:2702:18
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2409:0116:0719:4623:1323:3300:2703:18
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2410:0117:0720:4700:1300:3301:2804:19
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2511:0218:0821:4701:1301:3302:2805:19
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2512:0219:0822:4702:1302:3303:2806:19
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2513:0220:0823:4703:1403:3304:2807:19
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2614:0321:0800:4804:1404:3305:2808:20
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2615:0322:0801:4805:1405:3306:2809:20
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2716:0423:0902:4806:1406:3307:2710:20
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2717:0400:0903:4807:1307:3308:2711:20
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2818:0401:0904:4808:1308:3309:2712:21
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2819:0502:0905:4909:1309:3310:2713:21
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2920:0503:0906:4910:1310:3311:2714:21
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3021:0604:1007:4911:1311:3312:2615:21
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3022:0605:1008:4912:1312:3213:2616:22
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3123:0706:1009:4913:1313:3214:2617:22
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3200:0707:1010:4914:1214:3215:2518:22
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3201:0808:1011:5015:1215:3216:2519:22
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3302:0809:1012:5016:1216:3117:2520:23
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3403:0910:1013:5017:1217:3118:2421:23
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3504:1011:1014:5018:1118:3119:2422:23
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3505:1012:1115:5019:1119:3020:2323:23
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3606:1113:1116:5020:1120:3021:2300:23
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3707:1114:1117:5021:1021:2922:2201:24
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3808:1215:1118:5122:1022:2923:2102:24
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3909:1216:1119:5123:0923:2800:2103:24
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4010:1317:1120:5100:0900:2801:2004:24
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4011:1418:1121:5101:0801:2702:2005:24
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4112:1419:1122:5102:0802:2703:1906:25