اوقات شرعی به افق کمه
امروز : جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی کمه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کمه

شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی تیر ماه به افق کمه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2406:0113:0616:4420:1120:3021:2400:17
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2407:0114:0617:4421:1121:3122:2501:18
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2408:0115:0618:4422:1122:3123:2502:18
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2509:0116:0619:4423:1123:3100:2503:18
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2510:0217:0620:4500:1100:3101:2504:18
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2511:0218:0721:4501:1101:3102:2505:18
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2612:0219:0722:4502:1102:3103:2506:19
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2613:0320:0723:4503:1103:3104:2507:19
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2714:0321:0700:4604:1104:3105:2508:19
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2715:0322:0701:4605:1105:3106:2509:19
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2816:0423:0802:4606:1106:3107:2510:20
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2817:0400:0803:4607:1107:3108:2511:20
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2918:0501:0804:4608:1108:3109:2412:20
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2919:0502:0805:4709:1109:3110:2413:20
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3020:0603:0806:4710:1110:3111:2414:21
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3121:0604:0907:4711:1111:3012:2415:21
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3122:0605:0908:4712:1112:3013:2316:21
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3223:0706:0909:4713:1113:3014:2317:21
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3300:0707:0910:4814:1014:3015:2318:21
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3301:0808:0911:4815:1015:2916:2219:22
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3402:0909:0912:4816:1016:2917:2220:22
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3503:0910:0913:4817:1017:2918:2221:22
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3604:1011:1014:4818:0918:2819:2122:22
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3605:1012:1015:4819:0919:2820:2123:23
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3706:1113:1016:4820:0820:2821:2000:23
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3807:1114:1017:4921:0821:2722:1901:23
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3908:1215:1018:4922:0822:2723:1902:23
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4009:1216:1019:4923:0723:2600:1803:23
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4010:1317:1020:4900:0700:2601:1804:24
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4111:1418:1021:4901:0601:2502:1705:24
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4212:1419:1022:4902:0602:2503:1606:24