اوقات شرعی به افق کمه
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
اوقات شرعی کمه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کمه

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کمه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3206:0413:0016:3919:5720:1621:0700:14
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3107:0414:0017:3920:5721:1622:0801:14
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3108:0315:0018:3921:5822:1723:0902:14
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3009:0316:0119:3922:5823:1800:1003:14
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2910:0317:0120:3923:5900:1801:1104:14
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2911:0218:0121:3901:0001:1902:1105:14
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2812:0219:0122:4002:0002:2003:1206:14
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2813:0120:0123:4003:0103:2004:1307:14
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2714:0121:0100:4004:0104:2105:1308:14
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2715:0122:0101:4005:0205:2106:1409:14
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2616:0123:0102:4006:0306:2207:1510:14
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2617:0000:0203:4007:0307:2208:1611:14
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2518:0001:0204:4008:0408:2309:1612:14
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2519:0002:0205:4009:0409:2410:1713:15
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2520:0003:0206:4110:0510:2411:1714:15
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2421:0004:0207:4111:0511:2512:1815:15
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2422:0005:0208:4112:0612:2513:1916:15
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2422:5906:0309:4113:0613:2614:1917:15
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2423:5907:0310:4114:0614:2615:2018:15
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2300:5908:0311:4115:0715:2716:2019:15
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2301:5909:0312:4216:0716:2717:2120:15
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2302:5910:0313:4217:0817:2718:2121:15
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2303:5911:0414:4218:0818:2819:2222:16
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2304:5912:0415:4219:0819:2820:2223:16
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2305:5913:0416:4220:0920:2821:2200:16
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2307:0014:0417:4221:0921:2922:2301:16
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2308:0015:0518:4322:0922:2923:2302:16
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2309:0016:0519:4323:1023:2900:2303:16
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2310:0017:0520:4300:1000:3001:2404:17
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2311:0018:0521:4301:1001:3002:2405:17
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2412:0019:0522:4402:1002:3003:2406:17