اوقات شرعی به افق کمه
امروز : سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی کمه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کمه

چهارشنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
پنجشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
جمعه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی تیر ماه به افق کمه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2406:0113:0616:4420:1120:3021:2400:17
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2407:0114:0617:4421:1121:3122:2501:17
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2408:0115:0618:4422:1122:3123:2502:18
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2509:0116:0619:4423:1123:3100:2503:18
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2510:0217:0620:4500:1100:3101:2504:18
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2511:0218:0721:4501:1101:3102:2505:18
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2612:0219:0722:4502:1102:3103:2506:19
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2613:0320:0723:4503:1103:3104:2507:19
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2714:0321:0700:4504:1104:3105:2508:19
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2715:0322:0701:4605:1105:3106:2509:19
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2816:0423:0802:4606:1106:3107:2510:20
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2817:0400:0803:4607:1107:3108:2511:20
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2918:0501:0804:4608:1108:3109:2512:20
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2919:0502:0805:4709:1109:3110:2413:20
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3020:0503:0806:4710:1110:3111:2414:21
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3121:0604:0907:4711:1111:3012:2415:21
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3122:0605:0908:4712:1112:3013:2416:21
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3223:0706:0909:4713:1113:3014:2317:21
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3200:0707:0910:4714:1014:3015:2318:21
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3301:0808:0911:4815:1015:3016:2319:22
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3402:0809:0912:4816:1016:2917:2220:22
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3503:0910:0913:4817:1017:2918:2221:22
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3504:0911:0914:4818:0918:2919:2122:22
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3605:1012:1015:4819:0919:2820:2123:23
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3706:1113:1016:4820:0920:2821:2000:23
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3807:1114:1017:4921:0821:2722:2001:23
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3908:1215:1018:4922:0822:2723:1902:23
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3909:1216:1019:4923:0723:2600:1803:23
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4010:1317:1020:4900:0700:2601:1804:24
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4111:1418:1021:4901:0601:2502:1705:24
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4212:1419:1022:4902:0602:2503:1606:24