اوقات شرعی به افق قزلجه میدان
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی قزلجه میدان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قزلجه میدان

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی خرداد ماه به افق قزلجه میدان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2206:0813:2017:1320:3320:5421:5300:28
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2107:0814:2118:1321:3421:5522:5401:28
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2008:0715:2119:1322:3522:5623:5602:27
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1909:0616:2120:1423:3523:5700:5703:27
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1810:0617:2121:1400:3600:5801:5804:27
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1711:0518:2122:1401:3701:5802:5905:27
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1612:0519:2123:1402:3802:5904:0006:27
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1613:0420:2100:1403:3804:0005:0107:27
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1514:0421:2101:1504:3905:0106:0208:27
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1415:0322:2102:1505:4006:0107:0209:27
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1316:0323:2203:1506:4007:0208:0310:27
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1317:0300:2204:1507:4108:0309:0411:27
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1218:0201:2205:1608:4209:0410:0512:27
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1119:0202:2206:1609:4210:0411:0613:27
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1120:0203:2207:1610:4311:0512:0714:27
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1021:0204:2208:1611:4412:0513:0715:27
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1022:0105:2309:1712:4413:0614:0816:27
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0923:0106:2310:1713:4514:0715:0917:27
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0900:0107:2311:1714:4515:0716:1018:27
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0901:0108:2312:1715:4616:0817:1019:27
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0802:0109:2313:1816:4617:0818:1120:27
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0803:0110:2414:1817:4718:0919:1121:27
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0804:0111:2415:1818:4719:0920:1222:28
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0805:0112:2416:1819:4820:1021:1223:28
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0806:0113:2417:1920:4821:1022:1300:28
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0807:0114:2418:1921:4822:1023:1301:28
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0808:0115:2519:1922:4923:1100:1402:28
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0809:0116:2520:1923:4900:1101:1403:28
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0810:0117:2521:1900:4901:1102:1404:28
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0811:0118:2522:2001:4902:1203:1505:29
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0812:0119:2623:2002:5003:1204:1506:29