اوقات شرعی به افق قزلجه میدان
امروز : سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

امروز
۱۳ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی قزلجه میدان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قزلجه میدان

چهارشنبه
۱۴ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
پنجشنبه
۱۵ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
جمعه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
شنبه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
یکشنبه
۱۸ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
دوشنبه
۱۹ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی خرداد ماه به افق قزلجه میدان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1399/3/1پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹04:2306:0913:2017:1320:3320:5421:5300:28
1399/3/2جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹04:2206:0813:2117:1320:3320:5521:5400:28
1399/3/3شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹04:2106:0713:2117:1320:3420:5521:5500:27
1399/3/4یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹04:2006:0713:2117:1320:3520:5621:5600:27
1399/3/5دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹04:1906:0613:2117:1420:3620:5721:5700:27
1399/3/6سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹04:1806:0613:2117:1420:3720:5821:5800:27
1399/3/7چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹04:1706:0513:2117:1420:3720:5921:5900:27
1399/3/8پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹04:1606:0513:2117:1420:3821:0022:0000:27
1399/3/9جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹04:1506:0413:2117:1520:3921:0022:0100:27
1399/3/10شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹04:1406:0413:2117:1520:3921:0122:0200:27
1399/3/11یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹04:1406:0313:2217:1520:4021:0222:0300:27
1399/3/12دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹04:1306:0313:2217:1520:4121:0322:0400:27
1399/3/13سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹04:1206:0313:2217:1620:4121:0322:0500:27
1399/3/14چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹04:1206:0213:2217:1620:4221:0422:0600:27
1399/3/15پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹04:1106:0213:2217:1620:4321:0522:0600:27
1399/3/16جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹04:1106:0213:2217:1620:4321:0522:0700:27
1399/3/17شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹04:1006:0113:2317:1720:4421:0622:0800:27
1399/3/18یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹04:1006:0113:2317:1720:4421:0622:0900:27
1399/3/19دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹04:0906:0113:2317:1720:4521:0722:0900:27
1399/3/20سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹04:0906:0113:2317:1720:4621:0822:1000:27
1399/3/21چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹04:0806:0113:2317:1720:4621:0822:1100:27
1399/3/22پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹04:0806:0113:2417:1820:4621:0922:1100:27
1399/3/23جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹04:0806:0113:2417:1820:4721:0922:1200:27
1399/3/24شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹04:0806:0113:2417:1820:4721:0922:1200:28
1399/3/25یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹04:0806:0113:2417:1820:4821:1022:1300:28
1399/3/26دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹04:0806:0113:2417:1920:4821:1022:1300:28
1399/3/27سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹04:0806:0113:2517:1920:4821:1122:1400:28
1399/3/28چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹04:0806:0113:2517:1920:4921:1122:1400:28
1399/3/29پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹04:0806:0113:2517:1920:4921:1122:1400:28
1399/3/30جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹04:0806:0113:2517:2020:4921:1122:1500:29
1399/3/31شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹04:0806:0113:2517:2020:5021:1222:1500:29