اوقات شرعی به افق افجان
امروز : سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی افجان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق افجان

چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی تیر ماه به افق افجان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:1905:5913:0816:5120:1820:3821:3400:18
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:1906:5914:0817:5121:1821:3822:3401:18
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:1907:5915:0918:5122:1822:3823:3402:19
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:1908:5916:0919:5123:1823:3800:3403:19
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2010:0017:0920:5100:1800:3801:3404:19
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2011:0018:0921:5201:1801:3802:3405:19
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2112:0019:0922:5202:1802:3903:3406:19
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2113:0120:1023:5203:1803:3904:3407:20
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2214:0121:1000:5204:1804:3905:3408:20
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2215:0222:1001:5205:1805:3806:3409:20
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2316:0223:1002:5306:1806:3807:3410:20
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2317:0200:1003:5307:1807:3808:3411:21
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2418:0301:1104:5308:1808:3809:3412:21
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2419:0302:1105:5309:1809:3810:3313:21
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2520:0403:1106:5310:1810:3811:3314:21
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2621:0404:1107:5411:1811:3812:3315:22
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:2622:0505:1108:5412:1712:3713:3216:22
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:2723:0506:1109:5413:1713:3714:3217:22
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:2800:0607:1210:5414:1714:3715:3218:22
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:2901:0608:1211:5415:1715:3716:3119:23
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:2902:0709:1212:5416:1616:3617:3120:23
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3003:0810:1213:5417:1617:3618:3021:23
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3104:0811:1214:5518:1618:3519:3022:23
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3205:0912:1215:5519:1519:3520:2923:24
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3306:0913:1216:5520:1520:3521:2900:24
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3407:1014:1217:5521:1421:3422:2801:24
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3408:1115:1218:5522:1422:3423:2702:24
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3509:1116:1219:5523:1423:3300:2703:24
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3610:1217:1320:5500:1300:3301:2604:25
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:3711:1218:1321:5501:1201:3202:2505:25
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:3812:1319:1322:5502:1202:3103:2406:25