اوقات شرعی به افق افجان
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی افجان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق افجان

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی خرداد ماه به افق افجان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2806:0313:0316:4520:0320:2221:1500:15
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2707:0314:0317:4521:0321:2322:1601:15
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2708:0215:0318:4522:0422:2423:1702:15
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2609:0216:0319:4623:0523:2400:1803:15
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2510:0117:0320:4600:0500:2501:1904:15
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2511:0118:0321:4601:0601:2602:2005:15
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2412:0019:0322:4602:0702:2603:2106:15
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2313:0020:0423:4603:0703:2704:2107:15
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2314:0021:0400:4604:0804:2805:2208:15
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2214:5922:0401:4605:0805:2806:2309:15
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2215:5923:0402:4606:0906:2907:2410:15
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2116:5900:0403:4707:1007:3008:2411:15
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2117:5901:0404:4708:1008:3009:2512:15
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2018:5802:0405:4709:1109:3110:2613:15
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2019:5803:0506:4710:1110:3111:2614:16
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1920:5804:0507:4711:1211:3212:2715:16
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1921:5805:0508:4712:1212:3213:2816:16
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1922:5806:0509:4813:1313:3314:2817:16
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1923:5807:0510:4814:1314:3315:2918:16
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1800:5808:0611:4815:1415:3416:2919:16
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1801:5709:0612:4816:1416:3417:3020:16
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1802:5710:0613:4817:1517:3518:3021:16
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1803:5711:0614:4918:1518:3519:3122:16
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1804:5712:0615:4919:1519:3520:3123:17
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1805:5813:0716:4920:1620:3621:3200:17
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1806:5814:0717:4921:1621:3622:3201:17
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1807:5815:0718:4922:1622:3723:3202:17
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1808:5816:0719:5023:1723:3700:3303:17
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1809:5817:0720:5000:1700:3701:3304:17
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1810:5818:0821:5001:1701:3702:3305:18
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1811:5819:0822:5002:1702:3803:3406:18