اوقات شرعی به افق میمه
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی میمه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق میمه

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق میمه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2506:0113:0216:4620:0320:2321:1700:14
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2407:0014:0217:4621:0421:2422:1801:14
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2308:0015:0218:4622:0522:2423:1902:14
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2208:5916:0219:4623:0523:2500:1903:14
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2209:5917:0220:4600:0600:2601:2004:14
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2110:5818:0221:4601:0701:2602:2105:14
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2011:5819:0322:4602:0702:2703:2206:14
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2012:5820:0323:4703:0803:2804:2307:14
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1913:5721:0300:4704:0904:2905:2408:14
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1814:5722:0301:4705:0905:2906:2409:14
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1815:5723:0302:4706:1006:3007:2510:14
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1716:5600:0303:4707:1007:3008:2611:14
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1717:5601:0304:4708:1108:3109:2712:14
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1618:5602:0405:4709:1109:3210:2713:14
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1619:5603:0406:4810:1210:3211:2814:14
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1620:5504:0407:4811:1211:3312:2915:14
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1521:5505:0408:4812:1312:3313:2916:14
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1522:5506:0409:4813:1413:3414:3017:14
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1523:5507:0410:4814:1414:3415:3018:14
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1500:5508:0511:4915:1415:3516:3119:14
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1401:5509:0512:4916:1516:3517:3120:15
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1402:5510:0513:4917:1517:3618:3221:15
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1403:5511:0514:4918:1618:3619:3222:15
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1404:5512:0515:4919:1619:3620:3323:15
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1405:5513:0616:5020:1620:3721:3300:15
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1406:5514:0617:5021:1721:3722:3401:15
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1407:5515:0618:5022:1722:3823:3402:16
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1408:5516:0619:5023:1723:3800:3403:16
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1409:5517:0720:5000:1800:3801:3504:16
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1410:5618:0721:5101:1801:3802:3505:16
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1411:5619:0722:5102:1802:3903:3506:16