اوقات شرعی به افق مورچه خورت
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی مورچه خورت

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق مورچه خورت

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی تیر ماه به افق مورچه خورت
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:1505:5613:0616:4920:1620:3721:3300:16
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:1606:5614:0617:4921:1721:3722:3301:16
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:1607:5615:0718:5022:1722:3723:3302:16
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:1608:5716:0719:5023:1723:3700:3303:16
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:1609:5717:0720:5000:1700:3701:3304:17
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:1710:5718:0721:5001:1701:3702:3305:17
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:1711:5819:0722:5002:1702:3703:3306:17
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:1812:5820:0823:5103:1703:3704:3307:17
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:1813:5821:0800:5104:1704:3705:3308:18
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:1914:5922:0801:5105:1705:3706:3309:18
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:1915:5923:0802:5106:1706:3707:3310:18
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2017:0000:0803:5107:1707:3708:3311:18
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2018:0001:0904:5208:1708:3709:3312:19
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2119:0102:0905:5209:1709:3710:3213:19
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2220:0103:0906:5210:1710:3711:3214:19
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2221:0204:0907:5211:1611:3612:3215:19
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:2322:0205:0908:5212:1612:3613:3116:20
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:2423:0306:0909:5213:1613:3614:3117:20
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:2500:0307:0910:5314:1614:3615:3118:20
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:2501:0408:1011:5315:1515:3516:3019:20
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:2602:0409:1012:5316:1516:3517:3020:21
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:2703:0510:1013:5317:1517:3518:2921:21
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:2804:0511:1014:5318:1418:3419:2922:21
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:2905:0612:1015:5319:1419:3420:2823:21
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:2906:0713:1016:5320:1420:3321:2800:22
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3007:0714:1017:5321:1321:3322:2701:22
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3108:0815:1018:5322:1322:3223:2602:22
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3209:0816:1019:5323:1223:3200:2603:22
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3310:0917:1020:5400:1200:3101:2504:22
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:3411:1018:1121:5401:1101:3102:2405:23
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:3512:1019:1122:5402:1002:3003:2306:23