اوقات شرعی به افق قره چمن
امروز : سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

امروز
۲۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
اوقات شرعی قره چمن

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قره چمن

چهارشنبه
۲۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
پنجشنبه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
جمعه
۲۶ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
شنبه
۲۷ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
یکشنبه
۲۸ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
دوشنبه
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
اوقات شرعی مرداد ماه به افق قره چمن
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/5/1دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷04:3306:1813:2817:1920:3820:5921:5700:35
1397/5/2سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷05:3407:1814:2818:1921:3721:5822:5601:36
1397/5/3چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷06:3508:1915:2819:1922:3622:5723:5502:36
1397/5/4پنجشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۷07:3709:2016:2820:1923:3523:5600:5403:36
1397/5/5جمعه ۵ مرداد ۱۳۹۷08:3810:2117:2821:1900:3500:5501:5304:36
1397/5/6شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷09:3911:2218:2822:1901:3401:5402:5205:36
1397/5/7یکشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۷10:4012:2219:2823:1802:3302:5303:5006:37
1397/5/8دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷11:4113:2320:2800:1803:3203:5204:4907:37
1397/5/9سه شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷12:4314:2421:2801:1804:3104:5105:4808:37
1397/5/10چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷13:4415:2522:2802:1805:3005:5006:4709:37
1397/5/11پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷14:4516:2623:2803:1706:2906:4907:4610:37
1397/5/12جمعه ۱۲ مرداد ۱۳۹۷15:4617:2700:2804:1707:2807:4808:4411:37
1397/5/13شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷16:4818:2701:2705:1708:2708:4709:4312:37
1397/5/14یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷17:4919:2802:2706:1609:2609:4610:4213:37
1397/5/15دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷18:5020:2903:2707:1610:2510:4511:4014:38
1397/5/16سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷19:5121:3004:2708:1611:2411:4412:3915:38
1397/5/17چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷20:5322:3105:2709:1512:2312:4313:3816:38
1397/5/18پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷21:5423:3206:2710:1513:2213:4214:3617:38
1397/5/19جمعه ۱۹ مرداد ۱۳۹۷22:5500:3307:2711:1514:2014:4015:3518:38
1397/5/20شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷23:5601:3308:2712:1415:1915:3916:3319:38
1397/5/21یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷00:5802:3409:2613:1416:1816:3817:3220:38
1397/5/22دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷01:5903:3510:2614:1317:1717:3718:3021:38
1397/5/23سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷03:0004:3611:2615:1318:1618:3519:2922:38
1397/5/24چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷04:0105:3712:2616:1219:1419:3420:2723:38
1397/5/25پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷05:0306:3813:2617:1220:1320:3321:2600:38
1397/5/26جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷06:0407:3914:2518:1121:1221:3122:2401:38
1397/5/27شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷07:0508:3915:2519:1022:1122:3023:2302:38
1397/5/28یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷08:0609:4016:2520:1023:0923:2900:2103:38
1397/5/29دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷09:0710:4117:2521:0900:0800:2701:2004:38
1397/5/30سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷10:0911:4218:2522:0901:0701:2602:1805:38
1397/5/31چهارشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۷11:1012:4319:2423:0802:0502:2503:1706:37