اوقات شرعی به افق ارسک
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی ارسک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ارسک

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ارسک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:5905:3512:3716:2119:3919:5920:5323:49
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:5806:3513:3717:2220:4021:0021:5400:49
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:5707:3414:3718:2221:4122:0022:5501:49
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:5608:3415:3719:2222:4123:0123:5602:49
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:5609:3316:3820:2223:4200:0200:5703:49
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:5510:3317:3821:2200:4301:0301:5704:49
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:5411:3318:3822:2201:4302:0302:5805:49
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:5412:3219:3823:2202:4403:0403:5906:49
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:5313:3220:3800:2203:4504:0505:0007:49
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:5214:3121:3801:2304:4505:0506:0108:49
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:5215:3122:3802:2305:4606:0607:0109:49
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:5116:3123:3803:2306:4607:0608:0210:49
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:5117:3100:3904:2307:4708:0709:0311:49
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:5018:3001:3905:2308:4709:0810:0412:49
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:5019:3002:3906:2309:4810:0811:0413:49
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:5020:3003:3907:2410:4811:0912:0514:49
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:4921:3004:3908:2411:4912:0913:0615:49
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:4922:3005:4009:2412:4913:1014:0616:49
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:4923:3006:4010:2413:5014:1015:0717:49
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:4800:3007:4011:2414:5015:1116:0718:49
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:4801:3008:4012:2515:5116:1117:0819:50
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:4802:2909:4013:2516:5117:1218:0820:50
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:4803:2910:4114:2517:5218:1219:0921:50
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:4804:3011:4115:2518:5219:1320:0922:50
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:4805:3012:4116:2519:5220:1321:1023:50
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:4806:3013:4117:2620:5321:1322:1000:50
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:4807:3014:4118:2621:5322:1423:1001:51
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:4808:3015:4219:2622:5323:1400:1102:51
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:4809:3016:4220:2623:5400:1401:1103:51
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:4810:3017:4221:2700:5401:1402:1104:51
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:4811:3018:4222:2701:5402:1503:1205:51