اوقات شرعی به افق بیضا
امروز : جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

امروز
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
اوقات شرعی بیضا

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بیضا

شنبه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
یکشنبه
۱۸ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
دوشنبه
۱۹ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
سه شنبه
۲۰ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
چهارشنبه
۲۱ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
پنجشنبه
۲۲ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بیضا
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1399/3/1پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹04:3506:0512:5816:3319:5120:0921:0000:13
1399/3/2جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹04:3506:0512:5816:3319:5120:1021:0000:13
1399/3/3شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹04:3406:0412:5816:3319:5220:1021:0100:13
1399/3/4یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹04:3306:0412:5816:3319:5220:1121:0200:13
1399/3/5دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹04:3306:0312:5816:3319:5320:1221:0300:13
1399/3/6سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹04:3206:0312:5816:3319:5320:1221:0300:13
1399/3/7چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹04:3206:0312:5816:3319:5420:1321:0400:13
1399/3/8پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹04:3106:0212:5816:3419:5520:1321:0500:13
1399/3/9جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹04:3106:0212:5916:3419:5520:1421:0500:13
1399/3/10شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹04:3006:0212:5916:3419:5620:1521:0600:13
1399/3/11یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹04:3006:0212:5916:3419:5620:1521:0700:13
1399/3/12دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹04:2906:0112:5916:3419:5720:1621:0700:13
1399/3/13سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹04:2906:0112:5916:3419:5720:1621:0800:13
1399/3/14چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹04:2806:0112:5916:3419:5820:1721:0900:13
1399/3/15پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹04:2806:0112:5916:3419:5820:1721:0900:13
1399/3/16جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹04:2806:0113:0016:3419:5920:1821:1000:13
1399/3/17شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹04:2806:0113:0016:3419:5920:1821:1000:13
1399/3/18یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹04:2706:0013:0016:3520:0020:1921:1100:14
1399/3/19دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹04:2706:0013:0016:3520:0020:1921:1200:14
1399/3/20سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹04:2706:0013:0016:3520:0020:2021:1200:14
1399/3/21چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹04:2706:0013:0116:3520:0120:2021:1200:14
1399/3/22پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹04:2706:0013:0116:3520:0120:2021:1300:14
1399/3/23جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹04:2706:0013:0116:3520:0220:2121:1300:14
1399/3/24شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹04:2706:0013:0116:3620:0220:2121:1400:14
1399/3/25یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹04:2706:0113:0116:3620:0220:2221:1400:15
1399/3/26دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹04:2706:0113:0216:3620:0320:2221:1500:15
1399/3/27سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹04:2706:0113:0216:3620:0320:2221:1500:15
1399/3/28چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹04:2706:0113:0216:3620:0320:2321:1500:15
1399/3/29پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹04:2706:0113:0216:3720:0420:2321:1600:15
1399/3/30جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹04:2706:0113:0216:3720:0420:2321:1600:15
1399/3/31شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹04:2706:0113:0316:3720:0420:2321:1600:16