اوقات شرعی به افق پروند
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
اوقات شرعی پروند

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق پروند

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
اوقات شرعی خرداد ماه به افق پروند
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:5005:3112:3816:2719:4620:0621:0323:48
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4906:3113:3817:2720:4621:0722:0400:48
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4807:3014:3818:2721:4722:0823:0501:48
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:4708:3015:3919:2722:4823:0800:0602:48
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4709:2916:3920:2823:4900:0901:0703:48
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4610:2917:3921:2800:4901:1002:0704:48
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4511:2818:3922:2801:5002:1103:0805:47
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:4412:2819:3923:2802:5103:1104:0906:47
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:4413:2720:3900:2803:5104:1205:1007:47
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:4314:2721:3901:2904:5205:1306:1108:47
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:4215:2622:3902:2905:5306:1407:1209:47
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:4216:2623:4003:2906:5307:1408:1310:47
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:4117:2600:4004:2907:5408:1509:1311:47
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:4118:2601:4005:2908:5409:1510:1412:47
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:4019:2502:4006:3009:5510:1611:1513:48
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:4020:2503:4007:3010:5611:1712:1614:48
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3921:2504:4008:3011:5612:1713:1615:48
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:3922:2505:4109:3012:5713:1814:1716:48
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:3823:2506:4110:3013:5714:1815:1817:48
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:3800:2507:4111:3114:5815:1916:1818:48
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:3801:2508:4112:3115:5816:1917:1919:48
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:3802:2409:4113:3116:5917:2018:1920:48
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:3803:2410:4214:3117:5918:2019:2021:48
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:3804:2411:4215:3218:5919:2120:2022:48
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:3705:2512:4216:3220:0020:2121:2123:49
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:3706:2513:4217:3221:0021:2122:2100:49
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:3707:2514:4218:3222:0022:2223:2101:49
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:3708:2515:4319:3223:0123:2200:2202:49
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:3809:2516:4320:3300:0100:2201:2203:49
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:3810:2517:4321:3301:0101:2302:2204:49
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:3811:2518:4322:3302:0102:2303:2305:50